779.000 toeristen naar België via Airbnb
Foto: blg
Er kwamen de helft meer toeristen naar België via Airbnb tegenover vorig jaar, maar in Brussel is de groei minder uitgesproken dan in Vlaanderen en Wallonië.

In vergelijking met Frankrijk staat Airbnb in België nog in de kinderschoenen, maar de groei blijft jaar na jaar sterk. In de periode van augustus vorig jaar tot augustus dit jaar maakten 779.000 toeristen gebruik van een Airbnb-adres in ons land, een groei met 49 procent. Dat blijkt uit cijfers van het verhuur­platform zelf. Ter vergelijking: vorig jaar sliepen er iets meer dan 15 miljoen toeristen in Belgische hotels.

Er werden 14.600 Belgische adressen via de website aangeboden. Voor een gemiddelde verhuurder bracht een woning of kamer 2.100 euro aan huurgeld op. Een woning op het Airbnb-platform werd gemiddeld 31 nachten per jaar verhuurd. Gasten trekken ook steeds vaker naar het platteland en niet meer alleen naar de grote steden.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de groeicijfers in de gewesten. Waar er in Vlaanderen 54 procent meer gasten aankwamen en in Wallonië zelfs 79 procent meer, was dat in Brussel 35 procent. Deze zomer berichtten verschillende media dat het aantal verhuurders in Brussel was gedaald, maar dat ontkent Airbnb. Wel erkent het bedrijf dat de strengere Brusselse regelgeving aan de basis ligt van de zwakkere groei in dat gewest. 

De Brusselse regering besliste vorig jaar dat wie verhuurt via Airbnb aan een heel rist voorwaarden moet voldoen. Airbnb ging ondertussen ook in beroep tegen de toeristenbelasting die Brussel oplegt. ‘Wij willen zelf best een ­toeristenbelasting innen, zoals wij al doen voor verschillende steden’, zegt directeur van Airbnb in België en Frankrijk Emmanuel Marill. ‘Maar we zijn niet van plan de data van onze verhuurders door te spelen aan de overheid.’

Airbnb botst in verschillende steden met de overheid. Critici vrezen dat mensen liever verhuren aan toeristen dan aan vaste huurders, waardoor die moeilijker onderdak vinden. Airbnb zou de overlast van het massatoerisme ook steeds meer naar niet-toeristische buurten brengen.