Pensioenminister bijt fel van zich af: ‘U liegt!’
Foto: BELGA

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) neemt de oppositie ongemeen hard op de korrel na hun kritiek op de pensioenhervormingen. Hij moest vandaag in de Kamercommissie Sociale Zaken duidelijkheid scheppen over de warrige regeringscommunicatie over de pensioenen.

In de Kamercommissie Sociale Zaken wordt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) op dit moment aan de tand gevoeld over de pensioenhervorming van de regering. Na de felle kritiek en de onduidelijke communicatie van de voorbije weken slaat Bacquelaine fel van zich af.

Hij verwijt de oppositie en de vakbonden ‘totaal onverantwoordelijk’ moedwillig geruchten over de pensioenen in het rond te strooien. ‘Sommige scenario’s van de SP.A en de socialistische vakbond zijn bedoeld om de angst aan te wakkeren, om louter politieke redenen. Er is nooit, jamais, definitief beslist dat 50-plussers geen uitzondering vormen, de framing was venijnig. Het is toch normaal dat er op een kabinet-pensioenen allerlei hypotheses en scenario’s voor een hervorming circuleren? Maar dat zijn geen maatregelen!’

Cafépraat

Gemakkelijk gezegd, vindt SP.A-Kamerlid Temmerman, ‘want het is toch duidelijk dat de uitzondering voor 50-plussers er niet gekomen zou zijn zonder de actie? U bent dus slecht geplaatst om de SP.A de mantel uit te vegen wat betreft communicatie.’ In de commissie benadrukte ze opnieuw dat ‘er liefst 100.000 mensen zijn die binnen de 15 maanden met pensioen gaan en in het duister tasten over de timing en de hoogte van hun pensioen’. Volgens haar is het ‘verwarring troef’ en heeft de regering ‘geen visie op de toekomst’. Oppositiepartij Groen wil het pensioendossier dan weer ‘uit de politieke modder halen’ en opnieuw overdragen aan de Pensioencommissie in plaats van de regering.

Maar ook tegen die kritiek ging Bacquelaine keihard in. ‘Sorry, maar dat hier geen visie achter zit, is cafépraat. Men misleidt de bevolking, men liegt willens en wetens! Het is gemakkelijk om iemand te verwijten verwarring te zaaien, als men er zelf de oorzaak van is.’

Uitzonderingen voor vijftigplussers

Intussen blijft het wel wachten op duidelijke, inhoudelijke antwoorden. Na de zware commotie besliste de regering twee weken geleden al dat 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn voorlopig toch niet terugvallen op het minimumpensioen. ‘Oorspronkelijk was er in het Koninklijk Besluit geen uitzondering voorzien op basis van leeftijd, maar ik ben bereid die in te voegen als daar een consensus over is’, zei Bacquelaine in de commissie. ‘Binnen de kern is er een consensus over 59 jaar: wie na zijn 59ste werkloos wordt, valt niet onder de hervorming.’ Hij wees er ook op dat er al heel wat uitzonderingen bestaan.

Geruggesteund door de meerderheid benadrukte Bacquelaine meermaals dat het de bedoeling is van de regering om de ‘link tussen effectief gewerkte jaren en pensioen te versterken’. Maar dat hij daarvoor sleutelt aan de berekening van de ‘gelijkgestelde periodes’ bij 50-plussers, stuit op hevig verzet bij de oppositie. ‘Nochtans bouwen we voort op wat de vorige regering-Di Rupo in gang gezet heeft’, benadrukte Bacquelaine.

Hij herhaalde ook dat na een volledige loopbaan van 45 jaar enkel nog via effectief gewerkte dagen extra pensioenrechten zullen kunnen worden opgebouwd. In een persbericht had de socialistische vakbond ABVV al uitgehaald naar beslissing omdat vooral arbeiders, die op jonge leeftijd zijn beginnen werken, daardoor minder pensioen zullen hebben. ‘Maar er is geen enkele reden om bijkomende pensioenrechten toe te kennen als iemand werkloos wordt of met brugpensioen gaat áls hij al een volledige loopbaan gewerkt heeft’, antwoordde Bacquelaine daar op.