Als gastspreker mocht Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vanmorgen de studenten Politieke Wetenschappen van de Université catholique de Louvain toespreken. Hij wees hen daarbij meteen op een aantal Waalse pijnpunten: het onderwijs en de export.

Het is een klassieker om de openingscolleges voor studenten Politiek te starten met een speech van een vooraanstaand politicus. Aan de UCL in Louvain-La-Neuve keken ze deze keer over de taalgrens. Ze vroegen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om een betoog te geven over zijn politieke engagementen en overtuigingen, maar kregen er gratis beleidstips voor Wallonië bovenop.

‘De Vlamingen en de Walen zullen altijd buren blijven. Daarom heeft een welvarend Vlaanderen alleen maar voordelen voor Wallonië en vice versa. En ja, Wallonië heeft dezelfde middelen als Vlaanderen om een welvarende regio te zijn’, strooide Bourgeois eerst nog met complimenten. ‘Wallonië heeft uitstekende universiteiten en onderzoekscentra, ze hebben ook ondernemerschap, sterke bedrijven en hooggeschoold personeel. Maar als ik vergelijk met Vlaanderen zie ik twee grote uitdagingen voor Wallonië: het onderwijs en de export.’

Twee uitdagingen

Bourgeois wees de Waalse studenten op het meest recente Pisa-rapport dat aantoont dat de kwaliteit van het Waalse onderwijs ‘inférieure’ is aan dat van Vlaanderen en het gemiddelde van de Oeso-landen. Daarna somde de Vlaamse minister-president de pijnpunten nog even op, waaronder de kennis van wetenschappen en de leesvaardigheid. ‘Dat verklaart volgens experts onder meer de langere duur van de werkloosheid en het hogere risico op armoede in Wallonië.’

Bourgeois stoomde daarna nog door over de Waalse buitenlandse handel en export. ‘De export van goederen en diensten bedraagt in Vlaanderen bijna 85 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat is meer dan het dubbele van de Waalse cijfers.’ Hij haalde daarbij nogmaals uit naar het verzet van Wallonië tegen het vrijhandelsakkoord Ceta. ‘Ik kan de ideologische vooroordelen tegen de internationale handel niet begrijpen. Protectionisme is een doodlopend straatje. Daarom begreep ik de positie van de vorige Waalse minister-president (Paul Magnette, PS) tegenover Ceta niet. Laat ons hopen dat de nieuwe Waalse regering Vlaanderen nu snel volgt en voluit de kaart trekt van de internationale handel.’

Het is meteen een duidelijke boodschap aan de gloednieuwe Waalse minister-president Willy Borsus (MR). Bourgeois sprak voor alle duidelijkheid volledig in eigen naam en niet officieel als Vlaams minister-president.

De speech verliep bovendien niet helemaal vlekkeloos: toen Bourgeois vragen beantwoordde over het beleid van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Francken (N-VA) onderbraken enkele studenten zijn betoog (zie video bovenaan).