Premier Charles Michel (MR) is niet enthousiast over de speech van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Buitenlandminister Didier Reynders (MR) en Frans president Emmanuel Macron plaatsen dan weer vraagtekens bij Trumps houding tegenover Iran.

De Amerikaanse president haalde dinsdagmiddag hard uit naar Noord-Korea in zijn eerste toespraak voor de Verenigde Naties. Hij noemde het een ‘verdorven’ en ‘corrupt’ regime, en dreigde met ‘totale vernietiging’.

‘Ik ben niet verbaasd’, reageerde Charles Michel na afloop. ‘Trump heeft “een Trump” gedaan’. Maar de premier gelooft niet in de dreigende taal. ‘Wij denken niet dat die aanpak zal bijdragen aan meer vrede in de wereld’. Michel herinnerde eraan dat België voor een andere aanpak gaat en de dialoog met Pyongyang aan wil gaan. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is om China in die gesprekken te betrekken.

De eerste minister betreurde ook dat Donald Trump het nucleair akkoord met Iran - bereikt door zijn voorganger Barack Obama - in zijn toespraak in vraag stelde door het onder meer een ‘schandvlek voor de VS’ te noemen. Bovendien waarschuwde Trump ervoor dat er nog duchtig over gesproken zal worden binnen de schoot van de VN.

‘Gevaarlijk proces’

Volgens Michel was het kernakkoord met Iran immers net ‘een stap in de goede richting’. Dat vindt ook zijn partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Trumps positie kan volgens hem bovendien ‘een gevaarlijk proces in gang steken’.

Volgens de minister wordt het bijvoorbeeld moeilijker om aan tafel te gaan met Noord-Korea rond het kernwapenprogramma daar. ‘Hoe kunnen andere landen met ons onderhandelen, als we de akkoorden die we vooraf met anderen hebben gesloten niet respecteren?’, vroeg Reynders zich af. Een overeenkomst met de Noord-Koreanen bereiken wordt volgens Reynders ‘veel moeilijker’ als het akkoord met Teheran niet wordt nageleefd.

‘Helse vuurzee’

Dezelfde mening weerklonk ook bij monde van de Franse president Emmanuel Macron. Na Donald Trumps toespraak liet ook hij verstaan dat er ‘een goede deal’ met Iran was gesloten, en dat het volgens hem onverantwoordelijk zou zijn om de deal niet te respecteren.

Volgens Macron is het akkoord ‘essentieel voor vrede in tijden waarin een helse vuurzee niet uitgesloten kan worden’. Die mening beloofde hij bovendien dinsdag nog eens expliciet duidelijk te maken aan de leiders van de VS en Iran.

Over het klimaatakkoord van Parijs, waar de VS al enkele maanden geen deel meer van wenst uit te maken, bevestigde Macron nog eens dat daar niet over te heronderhandelen valt. Ook zei hij dat de deur voor de VS om toch nog aan deel te nemen, altijd zal blijven openstaan.