Zo wil Schauvliege het verzet tegen de betonstop in de kiem smoren
Foto: BELGA

Een hogere schadevergoeding voor planschade en een hogere heffing voor wie zijn grond omzet in bouwgrond. Daarmee wil Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de betonstop wat verteerbaarder maken.

Vanaf 2040 wil de Vlaamse regering een betonstop invoeren. Vlamingen die een nieuwe woning willen bouwen, zouden daar vanaf dan geen open ruimte meer voor mogen innemen. De regering-Bourgeois wil een ‘verkerning en verdichting’ richting de steden. Een harde dobber voor de Vlaming die met een baksteen in de maag geboren is. En dus komt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in Het Laatste Nieuws met een aantal voorstellen om de betonstop iets verteerbaarder te maken.

1. Een hogere vergoeding voor planschade

Als de Vlaamse overheid beslist om bouwgrond plots in te kleuren als landbouw- of natuurgebied is er sprake van planschade. De eigenaar heeft dan recht op een financiële schadevergoeding voor de verminderde waarde van de grond. Die vergoedingen wil Schauvliege nu optrekken. Vandaag ontvang je 80 procent van de prijs die je er ooit voor betaalde. Schauvliege wil dat optrekken naar 100 procent. ‘Een draagvlak voor een groenere open ruimte krijg je alleen maar als je mensen financieel juist compenseert voor de verliezen die ze lijden’, zegt de minister in Het Laatste Nieuws.

2. Een hogere heffing voor wie winst maakt op zijn grond

Omgekeerd moeten eigenaars die hun goedkopere grond plots omgezet zien naar dure bouwgrond een extra duit in het zakje doen. Zij betalen nu al een heffing op de meerwaarde, maar Schauvliege wil die ‘planbaten’ nog wat verder optrekken.

3. Gronden en het ontwikkelingsrecht van gronden ruilen

Schauvliege wil het ook mogelijk maken om gronden én de ontwikkelingsrechten ervan te ruilen. Landbouwers kunnen nu al gronden ruilen via de Vlaamse grondenbank. ‘Maar ook huiseigenaars zouden hun bouwgrond op het platteland moeten kunnen inwisselen tegen een perceel dichter bij de stad’, zegt Schauvliege. ‘Of een projectontwikkelaar kan zijn ontwikkelingsrecht voor een perceel op het platteland ruilen voor bijvoorbeeld een extra verdieping voor zijn project in de stad.’

4. Extra stimulansen

Tot slot ziet Schauvliege ook heil in het belonen van gemeenten die inzetten op hun open ruimte. Ze denkt ook aan een fiscale stimulans voor Vlamingen die in dorps -en stadskernen gaan wonen.

De ideeën zijn wel nog niet besproken binnen de Vlaamse regering. ‘Het is een voorstel dat nu klaar is en op tafel ligt’, zegt de woordvoerder van Schauvliege. ‘Maar je kunt pas vooruitgang boeken als je goeie instrumenten hebt om de mensen op een correcte manier te vergoeden.’