Vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, zullen voorlopig dan toch geen lager pensioen krijgen. De topministers van de federale regering hebben daarover een akkoord bereikt.

De voorbije weken heerste onduidelijkheid over de gevolgen van de pensioenhervorming waarover de regering het in haar Zomerakkoord eens raakte. Centraal daarin stond de discussie of een vijftigplusser die werkloos wordt, na een jaar zou terugvallen op een minder voordelige pensioenberekening.

Dat voorstel is nu voorlopig van de baan. Voor werkloze vijftigplussers verandert de pensioenberekening niet. De regering wil wel fors inzetten op activering van deze groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten. Als die activeringsmaatregelen later resultaten opleveren, kan de uitzondering voor 50-plussers wél opnieuw op tafel komen. 

‘Het akkoord neemt de ongerustheid weg’, stelt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). ‘Een vijftigplusser die zijn job verliest, moet niet gestraft worden, wel meer kansen krijgen op een nieuwe job.’ Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten bevestigde in Terzake dat er voor vijftigplussers niets verandert, maar dat er een nationaal debat moet komen over hoe de arbeidsmarkt met oudere werknemers moet omgaan.

Wel werden maatregelen genomen voor mensen onder de vijftig jaar die werkloos worden. Tijdens hun eerste jaar werkloosheid zullen ze nog steeds pensioen opbouwen op basis van hun laatste loon. Na dat jaar vallen ze terug op een basisloon, legde Rutten uit. 

SP.A-voorzitter John Crombez, die met Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zwaar in de clinch ging over het dossier, reageert tevreden dat werkloze vijftigplussers gespaard blijven van de maatregel. Maar dat het voorstel mogelijk opnieuw op tafel komt, vindt hij niet kunnen. Voor hem blijft de onduidelijkheid bestaan. Hij hoopt dat de regering nu 'afstapt van de besparingsvisie' op de pensioenen.