Autobestuurders meest getroffen door luchtvervuiling
Foto: Fred Debrock

Automobilisten worden het meest blootgesteld aan black carbon of roet in onze hoofdstad. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ExpAIR, een campagne van Leefmilieu Brussel. ‘Er moeten structurele maatregelen getroffen worden’, reageert Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH).

Na de analyse van metingen van 276 vrijwilligers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt dat niet fietsers of voetgangers, maar autobestuurders het zwaarst getroffen worden door de luchtvervuiling. De vrijwilligers hebben het gehalte aan black carbon gemeten tijdens hun verplaatsing. Black carbon komt vrij door onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, hout of biomassa. Volgens verschillende studies is het nog schadelijker dan fijn stof, als drager van andere giftige stoffen.

Schuif de slider naar links (spitsuur) of rechts (daluur) om een overzicht te krijgen van de black carbon meetniveaus in Brussel.

De studie van ExpAIR, een campagne opgestart door Leefmilieu Brussel in 2013, toont aan dat de blootstelling aan ultrafijn stof het grootst is in het verkeer (zo’n drie keer hoger dan de vervuilingsgraad in de binnenlucht). Voetgangers en treinreizigers zijn het minst blootgesteld aan dat ultrafijn stof. Gebruikers van het openbaar vervoer (bus, tram en metro) en fietsers worden blootgesteld aan black carbon concentraties die drie tot vier keer hoger liggen dan deze in de binnenlucht.

Het is echter de automobilist die de kroon spant. Zij worden geconfronteerd met blootstellingsniveaus die vijf maal hoger liggen dan de binnenlucht.

Lage-emissiezone

‘Er moeten dan ook sterke structurele maatregelen komen’, reageert Brussels minister van Leefmilieu Fremault. ‘Het is met dat doel dat een regionale lage-emissiezone (LEZ) zal worden opgesteld in Brussel vanaf 1 januari 2018.’

Luchtvervuiling kost ons gemiddeld negen maanden van ons leven. De inzichten over de ravage die ze aanricht voor onze gezondheid groeien met de dag. Eerder dit jaar ging De Standaard op zoek naar de ongemakkelijke waarheid over de lucht die we inademen.