Peeters vindt 300 miljoen voor begroting
Foto: Bart Dewaele

Een opsteker voor de federale regering en voor de begroting: volgens nieuwe cijfers van de RVA zullen de uitgaven voor werkloosheid volgend jaar 312 miljoen lager uitvallen dan eerder ingeschat.

De federale top­ministers buigen zich vandaag in de kern over de losse eindjes van het Zomerakkoord. Daarin werden de grote lijnen van de begroting voor 2018 uitgetekend, maar een hele reeks maatregelen – op het vlak van fraudebestrijding, ­sociale zaken of werk – zijn nog niet ingevuld.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kan zijn collega’s meteen een belangrijke meevaller voorleggen. Volgens nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zullen de werkloosheids­uitgaven volgend jaar nog veel sterker dalen dan aanvankelijk ­ingeschat. De RVA houdt nu rekening met een bijkomende daling van de uitgaven met 312 miljoen euro.

Ook dit jaar zullen de uitgaven lager liggen dan de experts van het Monitoringcomité deze zomer hadden geraamd. De RVA rekent op een bijkomende daling met 107 miljoen.

In twee jaar tijd zullen de RVA-uitgaven daardoor met meer dan 800 miljoen gedaald zijn, goed voor 10 procent van de werkloosheidsuitgaven. In sommige deelcategorieën is de daling nog scherper. De uitgaven voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, gaan met 13 procent omlaag, die voor tijdskrediet zelfs met 17 procent.

Jobs, jobs, jobs

De betere cijfers hebben te maken met de betere conjunctuur – waardoor het aantal werklozen daalt – maar ook met de geschatte opbrengst van maatregelen uit het Zomerakkoord, zoals de startersjobs, de regeling voor e-commerce of de herziening van het begrip ‘passende dienstbetrekking’. Door die laatste maatregel wordt het moeilijker om als werkzoekende een job te weigeren die niet in lijn ligt met je vorige beroep.

‘Dat de RVA-uitgaven zo sterk dalen, bewijst eens te meer dat de conjunctuur aantrekt en dat de maatregelen van de federale regering maken dat de economische groei maximaal wordt omgezet in jobs’, zegt vicepremier Peeters.

Hij benadrukt dat de meevallers niet willen zeggen dat hij zich ontheven voelt van zijn taak om nog eens 90 miljoen euro bijkomende besparingen te doen in de werkloosheid, zoals hij bij het afsluiten van het Zomerakkoord heeft beloofd. Peeters wil dat bijkomend pakket maatregelen nog altijd op de regeringstafel leggen.

De federale regering heeft bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar al een vooraf­name gedaan op de verwachte betere groei, die toen nog niet in de officiële prognoses was verrekend. Ze ging ervan uit dat ze zo op 368 miljoen euro extra inkomsten en minder uitgaven zou kunnen rekenen.

Peeters benadrukt dat in die schatting geen rekening is gehouden met de sterke verbetering in de werkloosheidscijfers die de RVA nu signaleert, en dat het positieve effect dus nog groter is dan ingeschat. ‘Ik reken erop dat mijn collega’s ook betere cijfers kunnen voorleggen’, zegt hij.

Veelbelovend

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die de voorbije jaren enkele keren onder vuur kwam te liggen wegens tegenvallende fiscale inkomsten, laat alvast weten dat de inkomsten voor dit jaar op schema zitten.

De fiscale ontvangsten liggen voorlopig een stuk hoger dan in juli was ingeschat. Die trend kan niet zomaar doorgetrokken worden naar het hele jaar, maar ook de prognoses voor de rest van het jaar zien er veelbelovend uit.