10 oktober: lege brievenbus, geen treinen en een zwart televisiescherm
Foto: IMAGEGLOBE

Als de socialistische vakbonden hun gelijk halen, kunt u op 10 oktober beter niet met de trein reizen, heeft u geen journaal op Eén en blijft uw brievenbus leeg. Alle instellingen en besturen die wellicht staken op een rij.

Op dinsdag 10 oktober zal premier Charles Michel (MR) zijn beleidsverklaring voorlezen in de Kamer. De socialistische vakbonden willen alvast een 'reactiedag' houden in de hele openbare sector om aan te geven dat ze het niet eens zijn met het regeringsbeleid.

Dit is de mogelijke impact: 

  • Een lege brievenbus

'De bedoeling is om aan de regering duidelijk te maken dat we het niet eens zijn met haar plannen met betrekking tot privatisering en pensionering. We gaan nu onze tijd nemen om de actie op 10 oktober op een creatieve manier in te vullen', klinkt het bij de socialistische overheidsvakbond bij Bpost, ACOD Post. 'Als het aan ons ligt, blijven de postcentra onbemand.' 

  • Een zwart televisiescherm

'Net als de andere openbare diensten voelt ook de VRT de impact van de maatregelen van de rechtste regeringen Bourgeois en Michel', aldus de socialistische vakbond ACOD. 'Vooral de niet indexering van de werkingsmiddelen is een probleem.'

'Die dreigt op termijn voor banenverlies te zorgen. Toen onze CEO dat probleem aankaartte beloofde minister van media Gatz voor een oplossing te zorgen, maar daar is tot op vandaag niets van in huis gekomen.'

  • Geen treinen

Doorn in het oog is de beoogde minimale dienstverlening voor de NMBS. ‘Regeringspartijen doen denigrerend over de inzet van het personeel en zetten bewust een beeldvorming van profiteurs en prutsers op’, luidt het.

'Wij bieden onze verontschuldigingen aan de reizigers die geconfronteerd worden met de acties', zei het ACOD Spoor nog.

  • Geen brandweer of politie

Het ACOD LRB (Lokale en Regionale Besturen) roept op tot een 24-urenstaking bij alle lokale en regionale besturen. Dit impliceert dat u op deze dag geen of minimaal beroep kunt doen op de diensten van volgende instellingen: steden en gemeenten, OCMW's, brandweer, politie, intercommunales, openbare ziekenhuizen en provincies. 

  • Blijven thuis: ambtenaren 

Omdat de vaste benoemingen volgens het ACOD 'zwaar op de helling staan', hebben zij ook opgeroepen om te staken bij de ambtenarij. Het gaat hier zowel over Vlaamse als federale ambtenaren.