Socialistische vakbond bij VRT roept op tot staking, ACV wacht af
Foto: BELGAIMAGE

De socialistische vakbond bij de openbare omroep VRT roept op tot een staking op tien oktober.

Met de stakingsoproep wil de vakbond protesteren tegen het tekort aan arbeidskrachten en de ingrepen van de federale regering bij het overheidspersoneel.

Volgens ACOD VRT zijn er momenteel 77 arbeidskrachten te weinig. In juni was het arbeidsvolume 2.054 FTE's (fulltime-equivalenten), terwijl dat er tegen december 2.131 zouden moeten zijn. Bovendien bouwen de VRT-diensten het hoge aantal uitzendkrachten op een asociale manier af, klinkt het.

De vakbond verwijt de directie die problemen erg conservatief aan te pakken, uit vrees voor de personeelsbudgetten van 2018, 2019 en 2020. Dit terwijl er een sociaal plan is dat de rekening doet kloppen voor de hele periode van 2016-2020, dat werd overeengekomen door de vakbonden, de directie en de Vlaamse regering.

De Vlaamse Regering zet volgens ACOD VRT de uitwerking van het sociaal plan echter op de helling, door de werkingsmiddelen niet te indexeren. 'Het VRT-personeel wordt ook als burger geraakt door de maatregelen van de rechtse regeringen Bourgeois en Michel", klinkt het tot slot. "Door het zomerakkoord komt daar nog een schepje bovenop: fiscale cadeaus aan de bedrijven en aanvallen op de sociale zekerheid.'

Reactiedag op 10 oktober

Vorige week dinsdag gaf ACOD al te kennen dat er in het najaar acties komen in de hele openbare sector, gevolgd door een ‘reactiedag’ op 10 oktober. De vakbond wil zo protesteren tegen het ‘rechtse regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten’.

‘De regering-Michel voerde tegelijk een rampzalig fiscaal beleid dat de burgers de rekening presenteert voor een economische heropleving die enkel op papier bestaat’, aldus ACOD vorige week in een persbericht.

Eerder riep de socialistische vakbond al op tot staking bij het spoor en bpost op 10 oktober. Eerder deze week volgde een oproep voor een staking op 10 oktober in alle Waalse lokale administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen en  bij de Vlaamse en federale overheid.

ACV wacht af

De christelijke vakbond ACV-Transcom VRT lanceert voorlopig nog geen oproep aan zijn leden om te staken. 'Wij kregen nog geen duidelijke richtlijn vanuit onze centrale', klinkt het bij Carlos Van Hoeymissen.

De vakbond kan zich grotendeels vinden in de argumentatie van de ACOD VRT om te staken, als het gaat over de financiering van de VRT. 'Vanuit de beheersovereenkomst kregen wij strikte normen opgelegd voor de verhouding tussende werkingskosten en de personeelskosten. Die laatste mogen de 43,25 procent niet overschrijden (van de totale ontvangsten, red.). Maar de indexering van de lonen zorgt ervoor dat we dat percentage moeilijker kunnen handhaven omdat de werkingsmiddelen niet geïndexeerd worden', legt Van Hoeymissen uit.

Hij voegt toe dat over deze kwestie onderhandelingen lopen tussen de VRT-directie met de Vlaamse regering, maar voorlopig zonder resultaat. 'Als we staken is dat niet tegen de VRT-directie, maar tegen Vlaamse regering', benadrukt hij nog.

Geen staking bij RTBF

De socialistische vakbond CGSP is voorlopig niet van plan een stakingsoproep te doen voor de Franstalige openbare omroep RTBF. 
'Op dit moment neigen we nog niet naar een staking bij de RTBF', zegt Patrick Blommaert Blommaert. 'Er kunnen sporadische acties zijn of pamfletten worden uitgedeeld, maar een staking is niet voorzien, al kan dat nog veranderen. Er moet nog een overleg plaatsvinden met de sector, en met de Waalse afdelingen van de CGSP', voegde hij toe.