Ook ACOD Overheidsdiensten roept op tot staking op 10 oktober
Foto: Bart Dewaele

De socialistische vakbond ACOD roept nu ook op tot een 24-urenstaking bij de Vlaamse en federale overheid op 10 oktober.

De nieuwe stakingsoproep geldt voor alle federale en Vlaamse overheidsdiensten. Volgens de vakbond is het regeringsbeleid gericht op de afbouw van de openbare diensten in ons land. 'En dat zullen wij nooit aanvaarden', aldus Gino Hoppe, algemeen secretaris bij ACOD Overheidsdiensten.

Concreet haalt ACOD Overheidsvakbonden uit naar de beslissingen en plannen van de regering om de pensioenen af te bouwen, de vaste benoeming af te schaffen, de minimale dienstverlening in te voeren, het stakinsgrecht af te bouwen en te besparen op personeel en werkingsmiddelen.

'Als gevolg daarvan ziet het personeel van de openbare sector haar werkomstandigheden verslechteren en voelt het de werkdruk flink toenemen. Tegelijk stellen ze dagelijks vast dat ze daardoor de burger niet langer de dienstverlening kunnen bieden waar die recht op heeft', klinkt het bij de vakbond.

In de gevangenissen zou men wel eens sneller het werk kunnen neerleggen, aldus nog Hoppe. 'Men zou wel eens zeer, zeer snel tot acties kunnen overgaan', aldus de vakbondssecretaris. Hij wijst op de specifieke gevolgen van de regeringsplannen rond de afbouw van de pensioenen en de statutaire benoemingen voor de cipiers.

Ook acties bij het spoor en de post

Vorige week dinsdag gaf ACOD al te kennen dat er in het najaar acties komen in de hele openbare sector, gevolgd door een ‘reactiedag’ op 10 oktober. De vakbond wil zo protesteren tegen het ‘rechtse regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten’.

‘De regering-Michel voerde tegelijk een rampzalig fiscaal beleid dat de burgers de rekening presenteert voor een economische heropleving die enkel op papier bestaat’, aldus ACOD vorige week in een persbericht.

Eerder riep de socialistische vakbond al op tot staking bij het spoor en bpost op 10 oktober. Dinsdag volgde een oproep voor een staking op 10 oktober in alle Waalse lokale administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen.