Dexia 296 miljoen euro in het rood in eerste jaarhelft
Foto: rr

Dexia heeft in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 296 miljoen euro geboekt. Dat maakt de bank donderdag voorbeurs bekend.

Een deel van het verlies is toe te schrijven aan ‘boekhoudkundige volatiliteitselementen’, die vooral betrekking hebben op de waardering van derivaten. Ook speelt 46 miljoen euro aan niet-recurrente elementen. Dexia voelt hierbij vooral de negatieve impact van de ‘verbreking van de boekhoudkundige dekkingsrelaties op de ondernemingen verbonden aan de Commonwealth van Puerto Rico, met het oog op de verkoop ervan’.

Het Amerikaanse overzeese gebiedsdeel heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Dexia staat er blootgesteld via overheidsbedrijven.

Blijft nog over: een recurrent verlies van 171 miljoen euro. Dat is onder meer het gevolg van de impact van banktaksen en reglementaire bijdragen verschuldigd over 2017, klinkt het. Ook werden voorzieningen op de blootstelling voor Puerto Rico verhoogd.

Gedelegeerd bestuurder Wouter Devriendt merkt op dat macro-economische elementen een gunstige impact hadden op de groep. ‘Die versterkte zowel de maatregelen met het oog op de afbouw van de balans, die nu minder dan 200 miljard euro bedraagt, als het niveau van het reglementair kapitaal’, zegt De Vriendt in het persbericht. De balans bedroeg eind juni 199,4 miljard euro, een daling van 13,4 miljard euro over het halfjaar.