Vakbonden clinchen met Homans over aanvullend pensioen Vlaamse ambtenaren
Foto: photo news
De Vlaamse minister Liesbeth Homans gunt haar contractuele ambtenaren voorlopig geen aanvullend pensioen, omdat daar volgens haar geen geld voor is. Het ACV Openbare Diensten reageert verbaasd.

De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA) ligt in de clinch met de overheidsvakbonden over de pensioenen. Terwijl federale contractuele ambtenaren vanaf dit jaar een aanvullend pensioen krijgen, weigert Homans hetzelfde in te voeren voor hun Vlaamse collega’s. ‘Deze regeerperiode hebben we daar geen geld voor’, heeft ze de vakbonden laten weten.

Contractuele ambtenaren hebben een veel lager pensioen dan vastbenoemde – statutaire – ambtenaren. In hoofdzaak lijken de pensioenen voor beide groepen op elkaar, maar bij de statutairen komt daar steeds vaker een aanvullend pensioen bovenop. Dat wordt veelal via een zogenaamde groepsverzekering geregeld. Vroeger werd dat verschil in pensioenen opgevangen door contractuelen later vast te benoemen en dan voor hun hele loopbaan een ambtenarenpensioen toe te kennen. De federale regering heeft beslist dat dit niet meer kan, en dat ambtenaren voor hun jaren als contractueel een werknemerspensioen krijgen.

Tegelijkertijd heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) de mogelijkheid geopend om die contractuelen een aanvullend pensioen te geven, zoals steeds meer werknemers dat krijgen. De federale regering, die overigens afstapt van de vaste benoeming, geeft het goede voorbeeld en start daar dit jaar al mee. Maar Vlaanderen volgt niet. ‘Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans heeft de ambtenarenbonden laten weten dat ze daar deze regeerperiode geen geld voor heeft’, zegt voorzitter Luc Hamelinck van ACV.

Volgens het kabinet-Homans komt het aanvullend pensioen er wel degelijk. Maar eerst zijn nog een reeks studies nodig. ‘Daarbij zullen ook de budgettaire consequenties in rekening worden gebracht’, klinkt het.

‘Federaal ligt dat dossier al maanden klaar. Ze hadden zich daarop kunnen voorbereiden’, reageert Hamelinck. ‘Federale ambtenaren krijgen die aanvullende pensioenen nu al, ook de lokale besturen zijn ermee begonnen. Vlaanderen kan echt niet achterblijven. Gewoonlijk heeft Vlaanderen net een beter statuut dan de federale ambtenaren.’ Federaal is de N-VA overigens een groot voorstander van de aanvullende pensioenen.

Homans had het recent ook in Gent met de vakbonden aan de stok over pensioenen: ze heeft er verhinderd dat Gentse ambtenaren vast benoemd raken en nog snel met terugwerkende kracht een ambtenarenpensioen krijgen, voor dat wettelijk onmogelijk wordt.