‘Hogere verkeersbelasting door nieuwe uitstoot-test’
Een slang ligt klaar om de uitlaatgassen van de wagen te meten. Foto: afp

Een meer waarheidsgetrouwe berekening van de CO2-uitstoot van auto’s jaagt de verkeersbelasting omhoog, waarschuwt de VAB. Maar volgens minister Bart Tommelein is er ‘geen reden tot paniek’.

Wie de komende maanden een nieuwe auto koopt, zou weleens kunnen schrikken van de belastingen die hij ervoor moet betalen. De omvang daarvan is deels afhankelijk van het verbruik dat de wagen tijdens tests in de fabriek laat optekenen. Een nieuwe testprocedure waaraan alle nieuwe modellen die vanaf volgende maand op de markt komen, onderworpen zullen worden, belooft dat gemeten verbruik sterk te doen stijgen.

De huidige meetmethode is verouderd en geeft resultaten die bijna systematisch lager liggen dan het reële verbruik van de wagen in het verkeer. De nieuwe Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP) moet daaraan een einde maken (zie hiernaast). Voorlopig zal die alleen voor nieuwe modellen gebruikt worden, vanaf 1 september 2018 bij alle nieuwe wagens. Binnen de autosector wordt voorspeld dat het gemiddeld gemeten verbruik met vijftien tot vijfentwintig procent zal stijgen.

BIV bijna verdubbeld

Consumenten zullen zo meer vertrouwen kunnen hechten aan het normverbruik dat de autoconstructeur opgeeft, maar ze kunnen het ook voelen in hun portemonnee. Zowel de inschrijvingstaks voor auto’s (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting wordt immers voor een deel berekend op basis van de gemeten CO2-uitstoot. Een toename daarvan kan dus de belasting omhoog drijven.

De mobiliteitsorganisatie VAB berekende, aan de hand van de simulator van de Vlaamse overheid, hoe groot de impact zou kunnen zijn (zie grafiek). Ze maakte een simulatie voor 18 courante gezinswagens en ging daarbij uit van een gemeten meerverbruik van 15 procent – de ondergrens van de voorspellingen.

‘Over een periode van acht jaar bekeken zouden benzinerijders een belastingfactuur kunnen krijgen die 16 (voor gezinswagens) tot 21 procent (voor zwaardere modellen) meer bedraagt dan die vandaag’, zegt Maarten Matienko van de VAB. ‘Dieselrijders zouden gemiddeld tot zes procent meer belastingen betalen.’

De eenmalige belasting op inverkeerstelling zou voor wagens op benzine zelfs bijna verdubbelen, terwijl de verhoging voor dieselwagens beperkt blijft van 11 tot 18 procent. De jaarlijks te betalen verkeersbelasting stijgt minder fors, maar ook daar is de stijging voor benzinewagens dubbel zo hoog als die voor gelijkwaardige dieselwagens. ‘Benzinerijders dreigen de grote slachtoffers van de nieuwe meetmethode te worden’, zegt de VAB.

‘Zij verbruiken meer brandstof en stoten daardoor meer CO2 uit’, verklaart Matienko. ‘Maar voor de rest zijn wagens op benzine minder schadelijk voor het milieu dan dieselwagens. Want die laatste laten een veel hogere uitstoot van fijn stof en het schadelijke NoX optekenen. Dat door deze nieuwe testprocedure het fiscaal voordeel van benzinewagens dreigt af te nemen, baart ons zorgen.’

Niet aan de orde

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) reageert met de mededeling dat ‘voorspellingen voorbarig zijn’. ‘Een algemene belastingverhoging is niet aan de orde. We onderzoeken de gevolgen van het nieuwe systeem nog volop. Er zijn nog geen beslissingen genomen. In de tussentijd blijven wij voor de berekening van de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting de resultaten van het huidige systeem gebruiken. Voorlopig blijft onze verkeersfiscaliteit dezelfde.’

‘Hogere verkeersbelasting door nieuwe uitstoot-test’