Crevits: ‘Leerkrachtenpool kan werkonzekerheid wegnemen’
Foto: katrijn van giel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft begrip voor de onzekerheid van startende leerkrachten maar benadrukt dat er goeie vooruitzichten zijn. ‘De volgende jaren komen er gemiddeld 6.000 voltijdse jobs per jaar bij in het onderwijs.’ Ook een pool kan die onzekerheid wegnemen.

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) vraagt aan de vooravond van een nieuw schooljaar meer werkzekerheid voor starters en jonge leerkrachten in het kleuter- en het basisonderwijs en pleit voor het poolen van opdrachten.

Minister Crevits benadrukt dat de volgende jaren gemiddeld 6.000 voltijdse jobs per jaar in het basis- en secundair onderwijs moeten worden ingevuld. ‘Dat komt zowel door de groei van het aantal leerlingen, als door leerkrachten die met pensioen gaan.’

Leerkrachtenpool

Maar de werkonzekerheid kan ook op een andere manier aangepakt worden: door een pool met beginnende leerkrachten op te richten. De leerkrachten in de pool zouden de garantie krijgen dat ze een jaar lang aan de slag kunnen binnen een school of scholengemeenschap in hun regio. Bedoeling is dat ze zo veel mogelijk (bijvoorbeeld 75 procent van de tijd) effectief voor de klas staan. De overige uren zouden ingevuld kunnen worden door co-teaching of ondersteuning, professionalisering.

‘Dat voorstel maakte al deel uit van het pakket aan maatregelen dat dit jaar aan de sociale partners werd voorgesteld, maar ze hebben zelf gevraagd om een studie over de taakbelasting uit te voeren’, aldus Crevits. Binnenkort worden de gesprekken met de sociale partners hervat.

Vorig schooljaar telde het basisonderwijs 56.909 voltijdse banen. ‘Dat waren er ongeveer 2.400 meer dan bij de start van de legislatuur in 2014’, aldus de minister van Onderwijs. ‘Die toename was een gevolg van het gestegen aantal leerlingen. Maar ook door extra investeringen in het onthaalonderwijs en in de begeleiding van leerlingen met specifieke leerbehoeften, kwamen er honderden jobs bij.’