Dreigend tekort aan lithium doet prijs exploderen
Foto: BELGAIMAGE

De opkomst van de elektrische auto heeft grote gevolgen voor de prijs van lithium, gebruikt in batterijen. Die is sinds 2015 ruim verdubbeld door een dreigend productietekort.

De verwachte wereldwijde doorbraak van de elektrische auto zal mogelijk op een onverwachte drempel stuiten. Producenten krijgen het namelijk steeds moeilijker om voldoende lithium te ontginnen. Met als gevolg dat de prijs van lithium sinds 2015 ruim is verdubbeld.

De wereld staat momenteel op een overgangsfase van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke alternatieven. Waardoor de wereldwijde vraag naar lithium, een voor batterijen belangrijke grondstof, al enkele jaren stijgt. Bijvoorbeeld vanuit de uitdijende smartphone-industrie, die voor hun miljarden telefoons steeds meer batterijen nodig hebben.

Snel stijgende vraag

De echte vraagpiek komt er wellicht pas na de verwachte doorbraak van de elektrische wagen. De elektrische batterij in het nieuwe model S van Tesla bijvoorbeeld, gebruikt 45 kilogram lithium carbonaat.

Het probleem? Ondanks een stijgende productie kan de mijnsector de snel stijgende vraag naar lithium nu al nauwelijks volgen. Een probleem dat de komende jaren nog dreigt verergeren. In China heeft men het ambitieuze plan om tegen 2020 maar liefst 5 miljoen elektrische voertuigen op de weg te hebben. Dit alleen zou een totale productie van maar liefst 330000 ton lithium-carbonaat vereisen.

En dan is er nog Tesla, dat in de VS een ‘Gigafactory’ bouwt die een enorme hoeveelheid batterijen moet gaan produceren. Als die straks aan 100 procent produceert zou die nieuwe Gigafactory ongeveer 25000 ton lithium hydroxide nodig hebben. Wat volgens berekeningen van het persagentschap Bloomberg zou neerkomen op ruim 20 procent van het totaal verwachte wereldwijde lithium-aanbod tegen 2020.

Niet makkelijk te produceren

Het is dan ook volstrekt onduidelijk of de bestaande mijnbouwers de komende jaren hun productiecijfers voldoende snel zullen kunnen opvoeren. Ook al zijn de plaatsen waar lithium kan gevonden worden - in tegenstelling tot olie - grotendeels gelegen in stabiele regio’s. En ook al zijn er de komende jaren tal van nieuwe mijnen die gepland worden.

lithium wordt maar op een paar plekken op de wereld grootschalig gewonnen, voornamelijk in Chili, China, Argentinië en Australië. En lithium is niet overal even gemakkelijk te produceren. In Australië zit het opgesloten in gesteente dat eerst moet worden verhit, terwijl in het in Chili uit het zoute grondwater kan worden gehaald, wat een stuk goedkoper is.

Volgens de laatste berichten vallen de recente productiehoeveelheden bovendien zwaar tegen. De nieuw mijn in Olaroz - de eerste nieuwe lithium-mijn in twee decennia in Zuid-Amerika - kampt met een grote productieachterstand en een gebrek aan financiering belemmert de opstart van nieuwe mijnen in Argentinië, de derde grootste producent van lithium ter wereld.

Alternatieven en recyclage

Het dreigende aanbodtekort op korte termijn kan volgens experts wellicht enkel worden opgelost door het zoeken naar alternatieve grondstoffen of het experimenten met nieuwe ontginningstechnieken voor lithium. Vergelijkbaar met wat gebeurde in de olie-industrie, toen de stijgende prijzen plots het ontginnen van schalie-olie winstgevend maakte.

Zo experimenteert het Australische lithium Australia met chemicaliën om lithium zonder verhitten uit het gesteente te krijgen. En ook recyclage zal in de toekomst een zeer belangrijke rol gaan spelen om de snel stijgende lithium-vraag te kunnen volgen.