De auto blijft bij uitstek het favoriete vervoersmiddel van ouders die hun kinderen naar school brengen, blijkt uit een enquête van Touring.

Nog minder dan twee weken en dan reizen elke dag opnieuw duizenden scholieren van thuis naar school en weer terug. De grote meerderheid van hen, 70 procent, doet dat onder begeleiding van hun ouders.

Wie met zijn moeder en/of vader naar de schoolpoort trekt, zal dat veel vaker met de auto doen, dan met alternatieven als de fiets. Zo blijkt uit een enquête van mobiliteitsorganisatie Touring bij ruim zesduizend Belgen. Slechts 13 procent van woon-school­verplaatsingen in het bijzijn van ouders gebeurt met de fiets. 14 procent gaat te voet, 6 procent met het openbaar vervoer. De overgrote meerderheid, goed voor 66 procent, kiest voor de auto.

Met een te grote afstand heeft dat niets te maken (zie grafiek). De helft van de bevraagde gezinnen moet immers minder dan drie kilometer overbruggen tot aan de school. Ook daarvoor neemt de helft de auto. Is de afstand groter dan drie kilometer, kiezen zelfs vier op de vijf ouders voor de wagen.

Behalve de snelheid van de auto spelen veiligheidsoverwegingen vaak een doorslaggevende rol. ‘Er zit heel wat potentieel in het fietsgebruik, op voorwaarde dat de infrastructuur veiliger wordt’, besluit woordvoerder van Touring Danny Smagghe.

Ook minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat er marge is voor verbetering. ‘Vandaag rijden sommige ouders het liefst van al tot op de speelplaats. Investeringen in een veilige schoolomgeving zijn investeringen die zo veel mogelijk conflicten tussen auto, fiets en andere vervoersvormen voorkomen. Dat verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid, maar maakt het ook minder aantrekkelijk om met de auto naar school te komen. Twee keer winst dus.’

Korte afstand

Het onderzoek van Touring houdt geen rekening met scholieren die op eigen houtje, zonder begeleiding van ouders, naar school reizen. Die doen dat vaker met de fiets. Worden zij wel mee in rekening genomen, dan gaat bijna 30 procent van alle scholieren met de fiets en vormen ze de grootste groep. Een vierde gaat met het openbaar vervoer, toont het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van de Vlaamse overheid.

‘Maar het aantal fietsende scholieren moet echt omhoog, gezien de vaak erg korte afstanden’, zegt Smagghe. ‘Wetende dat een vierde van het spitsverkeer zich tussen thuis en de school beweegt, kan dat heel belangrijk zijn om de files te helpen verminderen.’