FAVV treft geen fipronil aan in vlees van legkippen
Foto: EPA

Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft bij bijkomende analyses lage concentraties fipronil aangetroffen in zeven bedrijven eerder niet verdacht werden. Gevaar voor de volksgezondheid was er echter niet, beklemtoont het agentschap. In het vlees van legkippen is bovendien geen fipronil gevonden.

Na de eerste blokkering van verdachte bedrijven begon het FAVV bijkomende acties in het onderzoek naar fipronil in eieren, eiproducten en het vlees van legkippen. Daarbij nam het FAVV ook monsters in de 266 stallen van de 178 bedrijven die op basis van het gerechtelijk onderzoek niet verdacht werden.

‘Met deze monitoring bij de onverdachte legbedrijven is nu dus de volledige sector van de legkippen gecontroleerd’, klinkt het. ‘Alle bekomen resultaten bevestigen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.’

Op één resultaat na bleven alle resultaten onder de Europese referentiewaarde. De eieren met de betrokken eicode - 3BE3114 - worden al sinds 8 augustus teruggeroepen van bij de consument.

Niet in vlees

Bij de controle van de ‘niet verdachte’ bedrijven zijn wel nog in zeven bedrijven lage concentraties fipronil aangetroffen, zo blijkt nu alle resultaten beschikbaar zijn. De concentraties bleven wel onder de Europese referentiewaarde. ‘De betrokken bedrijven werden meteen geblokkeerd en de eieren afkomstig van deze bedrijven zijn uit de handel genomen en vernietigd’, verzekert het FAVV. De resultaten zijn ook aan de onderzoeksrechter doorgespeeld.

Voorts werd in de twee enige Belgische slachthuizen voor legkippen ook vlees geanalyseerd. ‘De dertig uitgevoerde analyses zijn allemaal conform. Er werd geen fipronil gevonden in het vlees’, aldus het FAVV.

Tot slot zijn er ook dertien analyses uitgevoerd op eiproducten van de periode juni-juli in brekerijen. In twee monsters werd een zeer lage concentratie aan fipronil aangetroffen, opnieuw onder de Europese referentiewaarde. ‘De betrokken eiproducten werden meteen uit de handel genomen en vernietigd.’

Dat de volledige sector nu gecontroleerd werd, wil uiteraard niet zeggen dat de zaak voor het FAVV afgesloten is. Eerder op de dag liet het agentschap al weten dat 21 bedrijven nog steeds geblokkeerd zijn. Daar gaan de analyses uiteraard door, verzekert woordvoerster Katrien Beullens. Pas nadat een officiële analyse van het FAVV geen problemen meer aantoont, kunnen ook die bedrijven weer worden vrijgegeven.