Federale regering springt in de bres voor getroffen eierboeren
Foto: AFP

De federale regering is het eens geraakt over tien concrete sociaaleconomische maatregelen om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronilcrisis in de eiersector.

Er zal onder meer een compensatiemechanisme worden uitgewerkt, waarbij zowel de door de crisis veroorzaakte kosten zouden kunnen worden vergoed als de vernietigde producten zouden kunnen worden terugbetaald.

De beslissing van de regering komt er na de installatievergadering van de taskforce rond de fipronilcrisis, die vorige week donderdag plaatsvond. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw Denis Ducarme, van Volksgezondheid Maggie De Block, van Werk en Economie Kris Peeters en van Financiën Johan Van Overtveldt woensdag.

Er komt dus onder meer een schadeloosstelling voor de getroffen bedrijven. ‘Er worden twee soorten hulp overwogen’, luidt het. ‘Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis, (...) anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis.’

Burgerlijke partij

Er werd ook beslist dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen komt, een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en ‘betalingsfaciliteiten’ op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw. Dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakte minister Peeters vorige week al bekend.

De regering bevestigt ook dat de staat zich burgerlijke partij stelt om schadeherstel te bekomen van wie schuldig bevonden wordt aan de fraude die de crisis veroorzaakt heeft.