Het Gentse stadsbestuur reageert scherp op de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. 'Vuile politieke spelletjes op de kap van de Gentse stadsambtenaar', zegt schepen van Personeelsbeleid Martine De Regge. 'We zullen al het nodige doen om de beslissing van de minister ongedaan te maken want deze ambtenaren hebben recht op dat statuut.'

Minister Homans (N-VA) oordeelt dat de benoeming van 508 ambtenaren - personeelsleden die al meer dan 12 jaar in dienst zijn - niet volgens de wet gebeurde. De contractuelen kregen dankzij een beslissing van de gemeenteraad in april automatisch de benoeming, hoewel ze daarvoor een proef moeten ondergaan waaraan ook niet-stadsambtenaren kunnen deelnemen.

Homans heeft het gemeenteraadsbesluit nu geschrapt omdat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn. Het stadsbestuur onderzoekt de juridische mogelijkheden om die beslissing ongedaan te maken.

'Deze mensen hebben destijds al een toelatingsproef gedaan', zegt De Regge (sp.a). 'Het gaat om verschillende profielen: van schoonmaakpersoneel tot schooldirecteuren. Ze doen hun job al jaren naar behoren en die testen kosten de stad veel geld. Dankzij het nieuwe statuut krijgen ze het pensioen waar ze recht op hebben. Een pensioen dat trouwens voor 95 procent door de Stad Gent wordt betaald. Hogere overheden draaien er niet voor op', aldus De Regge. 'Men beseft in Brussel niet wat men aanricht en duwt meer dan 500 mensen in de rechtsonzekerheid'.

Het Gentse stadsbestuur heeft 60 dagen om de beslissing van Homans juridisch aan te vechten en overweegt naar de Raad van State te stappen.