‘Tampons en maandverband moeten gratis zijn’
Foto: olllinka2 - Fotolia

Terwijl we hier nog steeds wachten op het afschaffen van de tampontaks, willen ze in Schotland nog een stapje verder gaan en vrouwelijke hygiëneproducten gratis aanbieden aan een breed publiek. ‘Niet iedereen kan zich tampons of maandverband veroorloven.’

Schots Parlementslid voor Labour Monica Lennon stelde maandag een wetsontwerp voor om ervoor te zorgen dat meer vrouwen en meisjes kosteloos toegang krijgen tot tampons en maandverband. Concreet zouden scholen en universiteiten de vrouwelijke hygiëneproducten gratis moeten voorzien in hun toiletten.

Het voorstel is erop gericht om een einde te maken aan zogenaamde ‘period poverty’ nadat bleek dat heel wat kansarme gezinnen zich geen tampons of maandverband kunnen veroorloven, waardoor jonge meisjes gedwongen thuisbleven van school wanneer ze hun maandstonden hebben, en moeders maar al te vaak moeten improviseren met bijvoorbeeld zakdoeken om die dagen van de maand door te komen.

‘Toegang tot vrouwelijke hygiëneproducten zou een basisrecht moeten zijn, maar we weten helaas dat niet iedereen in Schotland zich dit kan veroorloven. Daarom vraag ik de Schotse regering om een universeel systeem te ontwikkelen dat gratis maandverband of tampons kan voorzien voor wie dat nodig geeft’, aldus Lennon. Schotland zou het eerste land ter wereld worden dat dergelijk systeem invoert.

De Schotse regering financiert sinds vorige maand ook een testproject in Aberdeen, de derde grootste stad van het land, om vrouwelijke hygiëneproducten te verdelen onder vrouwen en meisjes in kansarme gezinnen. Sociale organisaties noteerden immers een verdrievoudiging van de vraag sinds 2014.

Volgens een onderzoek uit 2015 dat The Guardian aanhaalt, spenderen Britse vrouwen tijdens hun leven gemiddeld 5.000 Britse pond (5.500 euro) aan hygiëneproducten, ongeveer 13 pond (14 euro) per maand. Al te vaak een onhaalbaar bedrag voor gezinnen met een laag inkomen, zo blijkt.

Tampontaks

In tegenstelling tot heel wat andere landen worden tampons en maandverband in Groot-Brittannië al sinds de eeuwwisseling niet meer belast als luxeproduct. De btw bedraagt nu vijf procent, het laagst toegestane tarief van de Europese Unie. Tot een nultarief mogelijk wordt gemaakt, beloofde de regering opbrengsten van de tampontaks te investeren in vrouwenorganisaties.

Bij ons beloofde de regering-Michel eind vorig jaar om de btw te verlagen van 21 naar 6 procent, het tarief dat geldt voor basisproducten, maar het dossier ‘wacht nog op bespreking in ministerraad’, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorige maand nadat consumentenorganisatie Test-Aankoop zich afvroeg wanneer België de tampontaks zou afschaffen.