België trekt weinig hoogopgeleide migranten aan
Foto: Phil Nijhuis/hh

België is één van de Oeso-landen die weinig hoogopgeleide migranten aantrekt. België trekt wel veel migranten aan, maar onze arbeidsmarkt heeft vooral nood aan hoogopgeleide migranten. Dit blijkt uit een internationale studie op vraag van Randstad.

De paradox in de Belgische arbeidsmarkt is dat er een groot aanbod is aan laaggeschoolden terwijl het aantal vacatures voor die groep afneemt. De vraag naar hooggeschoolden neemt dan weer de komende jaren sterk toe, maar het aanbod is te krap.

De verwachting is dat over een periode van 2013 tot 2025 België 1,1 miljoen nieuwe hooggeschoolde werknemers nodig heeft. Omdat cijfer te halen zal meer migratie van hoogopgeleide profielen nodig zijn. Nu trekt België vooral laagopgeleide migranten aan.

Kampioen Canada

Het aandeel hoogopgeleide migranten bedraagt in België 24% (cijfers 2011). Hiermee scoort België eerder laag in vergelijking met heel wat Oeso-landen. De hoogste aandelen vinden we in Canada (55%), Groot-Brittannië (48%), Australië (43%) en Ierland (39%). De Verenigde Staten komen uit op ‘slechts’ 30%. Opmerkelijk is dat, buiten Groot-Brittannië, de buurlanden van België het niet beter doen. Nederland en Frankrijk halen eveneens 24%, Duitsland komt zelfs niet verder dan 19%.

Ook opmerkelijk is dat België als één van de weinige Oeso-landen dit aandeel niet wist op te trekken tussen 2001 en 2011. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkende studie die het Institute of Labor Economics in Berlijn maakte op vraag van Randstad Holding.

Wat maakt een land aantrekkelijk?

De onderzoekers gingen in hun studie ook na welke factoren nu bepalen of een land aantrekkelijk is voor een hoogopgeleide migrant. Drie factoren blijken een positieve rol te spelen : de gemiddelde hoogte van het loon, Engels als voertaal en een gemiddeld lage belastingvoet. Bij deze factoren scoort België middelmatig tot ronduit slecht in Oeso-perspectief (loon 12 op 34 landen, Engels 16/29 en belasting 35/35).

De onderzoekers sommen ook drie factoren op die een negatieve invloed zouden hebben met name hoge werkloosheidsuitkeringen, hoge sociale bescherming, en een hoog minimumloon.

VBO trok al aan alarmbel

Eerder al waarschuwde ook het VBO voor dreigende krapte op de arbeidsmarkt. Het Verbond van Belgische Ondernemingen raadde in juni de regering aan meer werk te maken van de modernisering van de arbeidsmarkt. Zo zou de mismatch tussen studiekeuze en vraag naar profielen op de arbeidsmarkt moeten weggewerkt worden. De beschikbare arbeidsreserve moet voor het VBO beter aangeboord worden.