Gerechtelijk onderzoek naar gore chatgroep Antwerpse politie
Foto: pn
Vier agenten van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen, kregen een tuchtsanctie nadat hun interne Whatsappgroep dit jaar was uitgelekt.

Lachen met gedetineerden, geweld verheerlijken, verwijzen naar Hitler. In maart berichtte De Standaard over een interne Whatsappgroep van de Antwerpse politiedienst GEOV die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen.

De gesprekken gingen over praktische zaken zoals het wisselen van shifts, maar de leden deelden ook racistische en seksistische uitlatingen, en toonden foto’s van gedetineerden die enthousiast werden becommentarieerd. Met zinnen zoals: ‘precies wel een mottig exemplaar’ of ‘nen echten terrorist’.

GEOV is een gemengde dienst waar het veiligheidskorps en de politie samenwerken. Na de berichtgeving over de chatgroep maakte de Antwerpse politie bekend dat er een intern onderzoek was gestart naar zes leden van het

Antwerpse korps en twaalf leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie.
Alle achttien bleven ze gewoon aan het werk, maar inmiddels kregen vier leden van het veiligheidskorps wel een tuchtsanctie opgelegd. ‘Een van hen werd berispt, drie anderen moesten loon inleveren’, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen.

Of er ook agenten van de lokale politie een tuchtmaatregel kregen opgelegd, kon de Antwerpse politie ons gisteren niet meedelen.

Zelfmoordpoging

Intussen voert ook het gerecht een onderzoek naar de betrokken politiedienst. In maart vroeg het Antwerpse parket het dossier al op. ‘Vorige maand werd er ook een onderzoeksrechter aangesteld in het dossier’, zegt Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket.

De onderzoeksrechter zal nagaan na of agenten in de Whatsappgroep inbreuken hebben gepleegd tegen de wetgeving inzake racisme en discriminatie of dat ze zich schuldig maakten aan belaging en pesten op het werk.

Een veiligheidsagent die tot december vorig jaar bij de Antwerpse dienst GEOV werkte, had verschillende keren aan zijn leidinggevenden gemeld dat hij gepest werd. De man probeerde meermaals zelfmoord te plegen. Samen met vier collega’s schreef hij ook een brief om de situatie op de werkvloer aan te kaarten. De man, die in december werd overgeplaatst, diende nadien ook een klacht in tegen zijn ex-collega’s.