Na Boerenbond stelt ook Algemeen Boerensyndicaat zich burgerlijke partij
Foto: BELGA

Ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) start een collectieve klacht met burgerlijke partijstelling tegen de verantwoordelijken van de fipronilcrisis. Eerder hadden ook de Boerenbond en de de Fédération wallonne de l’agriculture (Fwa) hun leden al opgeroepen om zich bij zo’n klacht aan te sluiten.

De landbouworganisaties vinden dat de verantwoordelijken voor deze eiercrisis niet alleen berecht moeten worden, maar dat ze ook de schade moeten vergoeden die de betrokken bedrijven lijden.

De Boerenbond houdt er rekening mee dat de afhandeling van het onderzoek lang op zich zal laten wachten. Ook is het niet denkbeeldig dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niks zal uitdraaien. De Boerenbond herhaalde daarom haar vraag aan de bevoegde federale en Vlaamse minister en aan de EU om de mogelijkheden van steun of schadevergoeding te onderzoeken.

Voor de collectieve en ook individuele schadeclaims raadde de Boerenbond pluimveehouders bij wie een contaminatie wordt vastgesteld gisteren ook al aan om alle bewijsmateriaal en facturen die betrekking hebben op de schadeclaim, bij te houden. Als er gecontamineerde eieren of kippen moeten worden vernietigd, is hiervoor een bewijs van een deurwaarder of persoon van het FAVV aangewezen. Daarnaast moeten ze contact opnemen met hun verzekeraar om na te gaan of de verzekering bepaalde schade kan dekken. Ook wordt aangeraden om de rechtsbijstand te activeren.

De belangenorganisaties zitten vanochtend rond de tafel te kunnen zitten met premier Charles Michel - teruggekomen uit vakantie - en de betrokken ministers