Kamerleden Servais Verherstraeten (CD&V) en Luk Van Biesen (Open Vld) steunen de oproep van premier Charles Michel om prins Laurent een sanctie op te leggen na het nieuwe incident, die kan uitmonden in een gedeeltelijke inhouding van zijn dotatie. 'Je kan niet blijven met de vinger wijzen', zegt Verherstraeten. Van Biesen hoopt dat de sanctie de prins ertoe kan bewegen de regels na te leven, 'anders moeten we de totaliteit van de dotatie in vraag stellen'.

Verherstraeten en Van Biesen wijzen op het regelgevend kader dat na vorige incidenten in het leven is geroepen en waarin staat de leden van de koninklijke familie die een dotatie ontvangen zich terughoudend en voorzichtig moeten opstellen. 'In die wet, die er gekomen is in het kader van de zesde staatshervorming, is ook een sanctiemogelijkheid voorzien', legt Verherstraeten uit, die tussen 2011 en 2014 staatssecretaris voor Staatshervorming was.

Nu trok Laurent zonder de regering of het paleis daarover op de hoogte te brengen naar de Chinese ambassade om er een diplomatieke plechtigheid bij te wonen, maar het is niet de eerste keer dat de prins zondigt tegen de dotatieregels. 'De premier stelt voor wat de wet hem toelaat,' zegt Verherstraeten, 'je kan niet blijven met de vinger wijzen.'

Zijn collega Luk Van Biesen wacht de parlementaire rentree af om te zien welke sanctie de premier precies voorstelt. 'We zullen dan in het parlement oordelen of de sanctie evenredig aan het incident is', zegt de Open Vld’er.

Van Biesen hoopt dat de sanctie, die kan uitmonden in een (gedeeltelijke) inhouding van de dotatie 2017, zwaar genoeg zal zijn om Laurent ertoe aan te zetten een keuze te maken. 'Ofwel aanvaardt hij de afspraken en behoudt hij een dotatie, ofwel zegt hij dat een vrij man is en doet hij afstand van zijn dotatie. Als de sanctie een maat voor niets is, moeten we de totaliteit van de dotatie in vraag durven stellen.'

Eerder op de dag legde ook regeringspartij N-VA al een 'dotatiestop' op tafel. 'Het kan niet dat Laurent belastinggeld ontvangt en toch volledig zijn zin doet als een ongeleid projectiel', zegt Kamerlid Peter Buysrogge.