'Koterij met 0,15 procent rechtvaardigheid'
John Crombez Foto: blg

Volgens de SP.A zorgen de hervormingsmaatregelen van de regering er enkel voor dat de groep 'werkende armen' nog zal groeien. Ook ACLVB en Groen reageren teleurgesteld. ‘De noodzakelijke operatie rechtvaardigheid blijft uit, en er is niet één maatregel inzake milieu en klimaat’, aldus fractieleider Kristof Calvo.

SP.A voorspelt dat de groep 'werkende armen' nog groter zal worden. 'Deze regering blinkt weer uit in uitgaven die ze niet financiert, wat het gat in de begroting weer zal vergroten. En wie zal de rekening straks betalen? Juist, altijd dezelfde mensen', zeggen voorzitter John Crombez en Kamerlid Karin Temmerman.

De voorzitter stelt vast dat de regering immers met geen woord rept over de besparing van 2,6 miljard euro die moet worden gerealiseerd. 'Dat is pas voor het najaar blijkbaar. Net als met de taxshift zit ook deze begroting vol lucht. Het gat zal zo alleen maar groter worden de volgende jaren.'

De taks van 0,15 procent op een effectenrekening van 500.000 euro noemt sp.a een schaamlapje. 'Het doet me denken aan Alberto Contador, toen die op doping werd betrapt: zero, zero, zero.' De rijken kunnen volgens Crombez immers makkelijk hun geld spreiden om onder de lat te blijven, of investeren in vastgoed of kunst.

SP.A pleit voor een eerlijke en grondige hervorming van het belastingsysteem, waarbij de bron van inkomsten niet uitmaakt. Ook op de arbeidsmarkt blijft een grote hervorming uit die werknemers ten goede komt, stelt de partij. 'Wie elke dag hard werkt, wordt niet beloond. Alles wat is beslist, is op maat van werkgevers', aldus Temmerman.

Groen: 'Hiermee zal roep naar fiscale rechtvaardigheid niet verdwijnen'

Ook oppositiepartij Groen noemt de effectentaks slechts een ‘muizenstapje’ richting rechtvaardige fiscaliteit. ‘Wie meer dan 500.000 euro op effectenrekening heeft, moet amper bijdragen. De maatregel lijkt ook eenvoudig te omzeilen. Hiermee zal de roep naar fiscale rechtvaardigheid niet verdwijnen’, zegt Calvo.

Groen wijst ook op de negatieve gevolgen van de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. ‘In theorie klinkt dit allemaal goed, maar in de praktijk zijn er heel wat verliezers: meer tijdelijke en deeltijdse job met slechte uren en laag loon, maar ook steeds meer burn-out en ziekte. Overuren kloppen en moeten bijverdienen wordt steeds meer de norm en dat is geen goede zaak.’

De financiering van de maatregelen blijft volgens Groen de achilleshiel van deze regering. ‘De regering lijkt zich rijk te regelen, maar de verwachte inkomsten worden keer op keer niet gehaald. Het is zeker nog uitkijken naar de details van het akkoord, bijvoorbeeld alle besparingen waar men nog niet over spreekt’, aldus Calvo.

ACLVB: 'Regering mist ultieme kans'

Voor de ACLVB mist deze regering 'haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen'. Een vlakke taks op effectenrekeningen die 254 miljoen euro moet opleveren, is voor de ACLVB niet meer dan 'een budgettaire pleister op een houten been'. 'De maatregel mist rechtvaardigheid wegens een gebrek aan progressiviteit.'

Voor de liberale vakbond blijft de regering 'een te bemoeizuchtige partner in sociale dossiers'. 'Het onderhandelingsevenwicht tussen sociale partners wordt al op voorhand gehypothekeerd. De bereikte akkoorden binnen de regering inzake proefperiode en startersbanen zijn exemplarisch voor het belang van het sociaal overleg. De ACLVB betreurt nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger', luidt het.

De regering zet volgens de vakbond in op 'joblegalisatie in plaats van jobcreatie'. De ACLVB is van oordeel dat de regering 'hardleers is inzake rechtvaardige fiscaliteit en bemoeizuchtig in de socio-economische dossiers, met een te eenzijdige nadruk op flexibiliteit en deregulering'.

Bij ACV Openbare Diensten klinkt forsere taal. De vakbond zal vanaf begin september ‘alle nodige acties’ ondernemen om de regeringsbeslissing tegen te houden.