Belgische frietkotcultuur is voortaan erfgoed
Foto: Photo News

In navolging van de Vlaamse frietkotcultuur is nu ook de hele Belgische frietkotcultuur als immaterieel cultureel erfgoed erkend.

Met de opname op de lijst van ‘Immateriellen Kulturerbes der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ en de ‘Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ de afgelopen maanden is de frietkotcultuur nu in heel ons land immaterieel cultureel erfgoed.

De voorbije jaren kwam die erkenning er al in Vlaanderen en aan de overkant van de taalgrens. Maar nu geldt dat dus voor het hele land.

‘Dit is meer dan een symbolische maatregel’, zegt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). ‘Door die erkenning nemen wij het engagement om dat erfgoed in stand proberen te houden.’

Volgens Bernard Lefèvre, de voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri), is de erkenning in heel het land geen vanzelfsprekende opdracht geweest. ‘Dat heeft tijd gevraagd. Maar ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat frieten belangrijk zijn voor ons land.’

De volgende stap zou een plaatsje op de werelderfgoedlijst van Unesco kunnen zijn, al is daar nog niets over beslist.