Bijna 10 procent meer bedrijven failliet gegaan
Themabeeld Foto: Photo News

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in België in totaal 5.256 bedrijven failliet gegaan. Dat is een stijging van 9,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016, zo blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

Vooral in Brussel (+40,2 procent) werden er fors meer faillissementen opgetekend. In Wallonië blijft de stijging beperkt tot 6,8 procent, terwijl in Vlaanderen nagenoeg een status quo wordt gemeten (-0,1 procent). Het handelinsinformatiekantoor Graydon had het opvallende cijfer voor Brussel eerder al toegeschreven aan ‘een veranderd beleid op het niveau van de rechtbank’ die de faillissementen uitspreekt.

De stijging zet zich volgens de cijfers overigens door in zowat alle sectoren. Zowel de transportsector en de andere diensten (+16,2 procent), de horeca (+14,1 procent), de bouwnijverheid (+9,7) als de handel (+2,5 procent) kende een stijging van het aantal faillissementen. Enkel in de industrie daalde het aantal failliete ondernemingen, met 2,2 procent.

Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt tot slot dat enkel in de maand juni 1.017 bedrijven failliet gingen. Daardoor dingen er 2.053 arbeidsplaatsen verloren: 1.282 voltijdse werknemers, 414 deeltijdse werknemers en 357 loontrekkende werkgevers.