Steeds minder bedrijven voldoen aan aanwervingsquota voor jongeren
Foto: Dieter Telemans

Ook in 2015 hebben steeds minder bedrijven voldaan aan de aanwervingsquota voor jongeren. Dat blijkt uit de meest recente evaluatie van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Ging het in 2008 nog om 87 procent, dan was dat in 2015 nog maar 77,8 procent.

Doel van de quota is om jongeren van minder dan 26 jaar zo snel mogelijk duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt. De verplichting geldt zowel voor de private sector als de overheid. Elke werkgever met minstens 50 werknemers moet 3 procent jongeren in dienst nemen. Daarbovenop moeten alle werkgevers samen 1 procent extra jongeren aanwerven. Het onderwijs is hiervan vrijgesteld. In de social profit en in de regionale en lokale besturen gaat het om 1,5 procent van het personeel.

De NAR en de CRB stellen niet alleen vast dat het aantal bedrijven dat de verplichting naleeft gevoelig is gedaald. ‘De zware en roekeloze besparingen die al jarenlang aan de federale overheidsdiensten worden opgelegd, hebben ertoe geleid dat hier slechts 52,1 procent aan de verplichting heeft voldaan’, zegt het ABVV.

Dramatisch

De situatie is volgens het ABVV vooral dramatisch voor jongeren van buitenlandse afkomst of jongeren met een beperking, ook al kunnen zij dubbel meegeteld worden in de quota. Nog geen procent van alle jongeren met een gewone arbeidsovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst gecombineerd met een opleiding, of een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst, was van buitenlandse afkomst of had een beperking.

Het ABVV wijst erop dat werkgevers steeds meer ‘kortingen’ ontvangen om meer jobs te creëren, zoals de taxshift, ‘en niet het minst om jongeren aan te werven’. ‘De cijfers tonen onomwonden aan dat werkgevers, waaronder ook de overheden, hun verantwoordelijkheid op dat vlak niet nakomen.’