Abbas Yusuf en zijn familie zijn door het volk in zijn dorp gekozen om de wilde hyena's te voederen. Hij gebruikt zijn werk zelfs als attractie voor toeristen.