‘Niét toelaten dat zonnecentra willens en wetens met gezondheid van klanten spelen’
Foto: rr* hbvl

De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een zonnebankenverbod. UV-straling zou heel duidelijk huidkanker veroorzaken of bevorderen, en een veilige grenswaarde is er niet. Vice-eersteminister en minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) neemt de zaak ernstig, en stelt enkele maatregelen voor.

‘Steeds meer wordt duidelijk dat zonnebanken een zeer reëel risico met zich meebrengen. Het advies dat de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vandaag uitbracht is heel expliciet over de gezondheidsrisico’s,’ leest een persbericht van het kabinet van Peeters. Volgens de HGR veroorzaakt of bevordert UV-straling huidkanker. Een veilige grenswaarde zou niet bestaan.

Peeters zou al langer bezig zijn met strengere regels voor zonnebankcentra. ‘Het advies van de HGR versterkt mij in mijn overtuiging,’ aldus Peeters. ‘Ik ga streng optreden tegen zonnecentra die zich niet aan de uitbatingsvoorwaarden houden en met de gezondheid van de consument spelen.’

De keuzevrijheid van de consument is van groot belang voor Peeters, die een totaalverbod niet als optie ziet. ‘Bij een totaalverbod bestaat het gevaar dat er een verschuiving komt naar praktijken die niet te controleren vallen, zoals zonnebanken thuis. Maar net zoals bij alcohol en sigaretten moeten we wél veel duidelijker zijn wat de gevolgen kunnen zijn van het zonnen onder een zonnebank. En net zoals bij alcohol en sigaretten zullen we aanbieders ervan strengere regels opleggen.’

Maatregelen

Peeters stelt enkele concrete maatregelen voor om de nefaste gevolgen van de UV-stralingen tegen te gaan door vooral sensibilisering te promoten. Zo spreekt hij van een ‘verbod om op welke manier dan ook te spreken over voordelen of gunstige effecten van het gebruik van zonnebanken’, en een ‘gezondheidswaarschuwing’ als ‘het gebruik van zonnebanken bevordert kanker’ die duidelijk en expliciet vermeld moet staan op elke reclame, aan het onthaal en in alle cellen van een zonnecentrum.

Ook pleit de minister ervoor dat het vastgestelde huidtype het juiste is vooraleer men onder de zonnebank gaat. Die vaststelling zou door een arts moeten gebeuren, niet langer door het zonnebankcentrum zelf. Om menselijke manipulatie tegen te gaan, wil de minister een unieke badge voor iedereen die toegang wil tot zonnecentra. Die kaart zou ook de duurtijd van de sessie kunnen regelen.

‘We zullen niét toelaten dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen,’ aldus Peeters.

Andere maatregelen geven de Economische Inspectie meer tijd, middelen en mensen om controles van zonnebankcentra op te voeren. Dat zou voor een ‘afschrikkend effect’ moeten zorgen.

De maatregelen worden momenteel voorgelegd aan de Europese Unie omdat ze behoren tot wetgeving die mogelijks een belemmering kan vormen van het vrij verkeer van goederen en diensten tussen lidstaten. In september zouden de strengere regels in voege moeten gaan.

Bewustmakingscampagne

In april lanceerde de minister een campagne om mensen aan te moedigen om op een verstandige manier te zonnen. Daarbij werden twee zaken benadrukt: mensen die medicatie innemen en mensen die huidtype 1 hebben mogen absoluut niet onder de zonnebank.

Een tweede punt was dat de klant altijd correct geïnformeerd en ondersteund moet worden door het zonnecentrum. Dat betekent dat iedereen die nog onder de zonnebank wil, een persoonlijk zonneplan moet krijgen, en een bril ter bescherming van de ogen.