Hoge Gezondheidsraad pleit voor verbod op zonnebanken

Zonnebanken hebben geen nut, en zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid. Tot die conclusie komt de Hoge Gezondheidsraad. De instantie pleit dan ook voor een verbod.

Een preventiecampagne tegen huidkanker en het totale verbod op zonnebankgebruik zou resulteren in 6.000 sterfgevallen minder in 50 jaar tijd. Bovendien zouden de kosten voor gezondheidszorg met 227,7 miljoen euro kunnen dalen door een preventiecampagne, en nog eens 238 miljoen euro door een totaalverbod op zonnebanken.

In vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank erg veel gebruikt in België, stelt de raad. In 2015 gebruikte 14 procent van de Belgische bevolking minsten één keer een zonnebank. 62 procent van hen gaan minsten 10 keer langs voor een sessie, 23 procent zelfs meer dan 20 keer.

Toch weten ze bijna allemaal dat een zonnebank kankerverwekkend is. Een volledig verbod is volgens de Hoge Gezondheidsraad dan ook de beste optie. Blootstelling aan UV-stralen kan huidkanker of andere oog- en huidziekten veroorzaken. Er is geen drempelniveau waarbij huidkanker ontstaat, en het is dan ook niet mogelijk een blootstellingslimiet te bepalen. Met andere woorden: elk gebruik van een zonnebank verhoogt het risico op kanker.

Bovendien nodigen zonnebanken door het continue beschikbaarheid uit ‘tot herhaaldelijk en excessief gebruik’. Bij sommigen leidt dat tot een pathologische verslaving, de zogenaamde ‘tanorexia’.

De zonnecentra krijgen nog een extra sneer in het rapport. Slechts weinigen zijn in orde met de regelgeving, en ze leveren lang niet altijd juiste informatie aan de gebruikers. In april bleek nog dat zonnecentra de geldende regels massaal met de voeten treden. Van de 199 gecontroleerde centra bleken er slechts 12 volledig in orde. 

Maar toch blijven misverstanden ervoor zorgen dat sommigen onder de zonnebank gaan liggen. Zo denken sommigen onterecht dat de zonnebank helpt om je huid voor te bereiden en zo zonnebrand te voorkomen, of dat ze zo de nodige vitamine D opdoen. Maar de belangrijkste reden blijft gewoon een mooi kleurtje opdoen of behouden.

Het vorige advies van de Gezondheidsraad dateert uit 2000. Daarin werd enkel om meer preventie en strengere normen gevraagd. Intussen is de wetenschappelijke consensus bijgesteld.