‘Eén brief aan de Oeso en het achterpoortje is dicht’
Foto: ISOPIX

SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven roept de regering op het fiscale achterpoortje voor multinationals alsnog te sluiten. ‘Het is meer dan ooit tijd om door te duwen. Niet voor de multinationals, wel voor de mensen.’

Vandaag lekte uit De Standaard dat ons land weigert om een van de meest gebruikte constructies aan te pakken die multinationals gebruiken om belastbare winst door te schuiven: het achterpoortje van de commissieagenten.

‘Dat is erg verrassend’, is Luc De Broe, professor fiscaal recht aan de KU Leuven, bijzonder kritisch voor de U-bocht van de regering. ‘Dat de Oeso ruim twee jaar aan een tekst heeft gewerkt om dat achterpoortje te kunnen dichten, zegt alles. Mijn vermoeden is dat de lobby van de multinationals hier goed werk heeft geleverd’.

Eén korte brief

Voor oppositiepartij SP.A is het nog niet te laat. Het voorbehoud dat minister Van Overtveldt in naam van België gemaakt heeft bij het multilateraal verdrag van de Oeso, kan op elk moment eenvoudigweg worden opgeheven. Kamerlid Peter Vanvelthoven roept de minister van Financiën om dat dan ook te doen: ‘Eén korte brief aan de Oeso en het achterpoortje is dicht’.

Volgens het SP.A-Kamerlid kan de minister zo uitvoering geven aan zijn eigen beleidsnota en - zoals afgesproken in het kader van de Oeso werkzaamheden - voluit meewerken om deze ontwijkingsconstructie voor multinationals te sluiten in plaats van de fiscale achterpoortjes open te houden. ‘Het is meer dan ooit tijd om door te duwen. Niet voor de multinationals, wel voor de mensen.’

Lobbywerk loont

De SP.A betreurt het dat de multinational opnieuw de winnaar is in dit verhaal. Of beter: haar lobby. ‘Waar de Oeso nog bestand was tegen het beukwerk van de lobby, zijn politici dat klaarblijkelijk heel wat minder’, klinkt het kritisch.

Ook de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), krijgt een veeg uit de pan. ‘Waar minister Van Overtveldt recent nog in zijn beleidsnota en actieplan fraudebestrijding nog pleitte om belastingontwijking via zogenoemde agenten aan te pakken én te belasten, vindt hij het niet langer noodzakelijk om die vluchtweg te dichten. Hij tekende immers behoud aan tegen het plan dat dat euvel in één keer zou oplossen voor alle lidstaten. En zo zijn we terug naar af.’

‘Nochtans was na de Panama Papers en de LuxLeaks de verontwaardiging groot op alle banken. Van links én rechts’, zucht Vanvelthoven. ‘Vandaag is de vaststelling dat het lobbywerk van de multinationals - én de miljarden die ze er tegenaan smijten om hun zaakjes in de achterkamers te blijven regelen - loont.