Ernstige hinder op R2 in Antwerpen verwacht
Liefkenshoektunnel Foto: Gregory Van Gansen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start zaterdag 1 juli met de vernieuwing van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel in Antwerpen. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden duren.

AWV en het Verkeerscentrum verwachten vooral in de eerste twee weken ernstige hinder en vragen havenverkeer om de R2 te mijden, indien mogelijk alternatieve vervoersvormen te kiezen of zich zoveel mogelijk buiten de spits te verplaatsen.

Over een afstand van ongeveer 450 meter wordt de weg in beide richtingen volledig opgebroken en heraangelegd. Zowel het wegdek als de ondergrond zijn immers in slechte staat, meldt het AWV maandag in een persbericht. ‘Dat resulteert in combinatie met het vele zware vervoer in steeds meer putten, scheuren en verzakkingen in het wegdek’, klinkt het. Het beton wordt helemaal opgebroken, de ondergrond wordt verbeterd en er komt een nieuwe wegopbouw in asfalt.

Daarnaast zullen ook de op- en afritten van het complex Lillo worden vernieuwd. Het gaat dan enkel om een nieuw wegdek in asfalt voor de wegvakken die niet zullen worden aangepakt bij de vernieuwing van het complex, dat volgend jaar is voorzien. Elders op de R2 zal het AWV ook enkele lokale betonherstellingen uitvoeren, tegelijk met de werken tussen de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel om de bijkomende hinder te beperken.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer op de rijrichting waar gewerkt wordt, slechts over één rijstrook doorgang krijgen. In juli, fase 1 van de werkzaamheden, vervangt het AWV het wegdek richting de Tijsmanstunnel, waarbij het verkeer over één versmalde rijstrook moet. Het verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden in de richting van de A12, kan dat via de Tijsmanstunnel West. Daar zal een tijdelijke oprit toegang bieden tot de R2. Het verkeer richting Liefkenshoektunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. Alle op- en afritten blijven open.

Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden, in augustus, komt het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel aan bod. Doorgaand verkeer is daar mogelijk over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting Tijsmanstunnel moet over twee versmalde rijstroken. De verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden afgesloten. Er komen lokale omleidingen.