Limburgs platform schept klaarheid over freelancers
Marleen Deleu Foto: Jobat.be
Flexibiliteit is niet alleen een (toegenomen) vereiste van de werkgevers, maar ook een wens van vele werknemers die zelf hun job willen organiseren. Het gevolg van beide uitgangspunten is dat meer mensen kiezen voor een statuut als freelancer. Hoewel de formule in bepaalde sectoren zoals ICT, journalistiek of verkoop goed is ingeburgerd, rijzen er voor freelancers nog vele vragen. Met NextConomy.be wordt nu vanuit Lommel een platform opgericht dat alle nuttige informatie voor deze doelgroep bundelt.

Een freelancer is een zelfstandige die door een bedrijf of organisatie op projectbasis wordt ingeschakeld. De opdrachten, bijna altijd gelinkt aan een specifieke expertise, kunnen eenmalig en kortstondig zijn, maar ook langdurig of periodiek. Waar een job in vast dienstverband tot dusver de norm is, kiezen steeds meer mensen voor een statuut van freelancer. Ze selecteren zelf hun opdrachten, die ze in samenspraak met de klant, uitvoeren op de locatie en de momenten die hen het beste past.

De vrijheid en flexibiliteit die het systeem biedt, zijn de voornaamste voordelen. Bovendien word je als freelancer verloond naargelang je prestaties. Iemand die veel uren klopt of mooie resultaten behaalt, wordt daar evenredig voor vergoed. Nadelen zijn de onzekerheid over de continuïteit van de opdrachten en bijgevolg ook van de inkomsten. Andere drempels behoren tot het lot van een zelfstandige: laag pensioen, geen betaald verlof en geen andere voordelen uit het renumeratiepakket van een loontrekkende. Sommige freelancers missen ook het groepsgevoel dat werknemers in dienstverband hebben.

Kennisbank

Ook voor werkgevers is het doorgaans interessant om opdrachten aan freelancers uit te besteden in plaats van hier vaste medewerkers voor te engageren. Zo moeten ze niemand betalen als er geen werk is (projectbasis) en besparen ze op hoge loonkosten. Met freelancers kunnen bovendien concrete, waterdichte resultaatverbintenissen worden aangegaan. Dat alles leidt tot een evolutie naar meer uitbesteding van werk. Zowel voor de opdrachtgevers als voor de freelancers zelf blijven er echter heel wat vragen opduiken over de formule.

>

>

>