Waarom de jeugd een belangrijke rol speelt in Britse verkiezingen
Onder strenge politiebewaking is premier May gaan stemmen. Foto: AFP

Het resultaat van de Britse verkiezingen hangt in grote mate af van de opkomst bij jonge kiezers. Die hebben een sterke voorkeur voor de Labour-partij van Jeremy Corbyn.

Peilingen over de Britse verkiezingen geven erg uiteenlopende resultaten. De reden is voornamelijk een andere inschatting van de opkomst bij jongeren.

In de dertig dagen voor de deadline hebben alvast meer jongeren zich geregistreerd dan in dezelfde tijdspanne voor de verkiezingen van 2015 en het Brexit-referendum in 2016. Volgens de Britse krant The Guardian hebben 1,76 miljoen stemgerechtigden jonger dan 35 jaar zich geregistreerd, tegenover 1,39 miljoen in 2015 en 1,28 miljoen in 2016.

Een peiling stelt dat 36 procent van de jonge mensen zeiden dat ze zeker gingen stemmen. Twee derde van hen zegt dat ze Labour steunen. Daartegenover staat dat twee derde van de 65-plussers de Conservatives van Theresa May steunen.

Waarom de jeugd een belangrijke rol speelt in Britse verkiezingen
Labour-leider Jeremy Corbyn is gaan stemmen. Foto: AP

Maar dat wil nog niet zeggen dat die jongeren effectief gaan stemmen. In 2015 voorspelden sommige peilingen dat zestig procent van de jongeren ging stemmen, terwijl slechts 43 procent dat effectief heeft gedaan. Ook bij de Brexit was de opkomst van jonge kiezers lager dan verwacht. Als het Verenigd Koninkrijk nu op weg is naar de uitgang in Europa, dan is dat onder meer ook omdat de in meerderheid pro-Europese jongste generatie niet kwam opdagen.

Twee miljoen

De vraag is hoeveel jongeren deze keer naar de stembus trekken in vergelijking met de oudere generaties. ‘Het is duidelijk dat als de peilingen juist zijn en meer jonge mensen komen opdagen dan in 2015 de verkiezingen veel moeilijker zullen zijn dan Theresa May had verwacht’, zegt politicoloog John Curtice aan The Guardian.

De BBC heeft berekend dat een opkomst van 78 procent van de 18 tot 24-jarigen twee miljoen extra stemmen zou opleveren. Dat kan naar schatting tot een verschuiving van vijf tot tien zetels van de Conservatives naar Labour betekenen. Maar dat hangt ook af van de spreiding van die stemmen. Als jongeren vooral gaan stemmen in kiesdistricten die traditioneel naar Labour gaan, zal dat geen verschil maken in de zetelwinst.

Premier Theresa May hoopt dat ze met de verkiezingen haar meerderheid aanzienlijk kan uitbreiden voor de Brexit-onderhandelingen. Uit de laatste peilingen blijkt dat ze haar meerderheid zal vergroten, maar een eclatante verkiezingsoverwinning zoals zeven weken geleden verwacht werd lijkt er niet in te zitten. Onder meer door een sterke campagne van Labour. Hoeveel jongeren Jeremy Corbyn daarmee naar de stembus kon lokken, zal morgen moeten blijken.