Peeters waarschuwt voor hitte op de werkvloer
Onder meer in de bouw is het vandaag afzien van de hitte Foto: Katrijn Van Giel

Kris Peeters, minister van Werk, zegt dat werkgevers maatregelen moeten nemen om werknemers die aan de warmte worden blootgesteld, te beschermen.

De hitte blijft ook vandaag voortduren, met temperaturen tot 32 graden, waarschuwt Peeters. Ook op het werk laten die temperaturen zich voelen. Werkgevers moeten de nodige maatregelen nemen om werknemers die aan deze warmte worden blootgesteld, te beschermen, luidt het.

Kris Peeters: “De wet voorziet dat de werkgever vanaf bepaalde temperaturen preventiemaatregelen moet nemen, maar ik roep vooral op tot gezond verstand. Naast technische maatregelen zoals airco en zonnewering, kan het ook gaan over het voorzien van regelmatige pauzes, zonnecrème en frisdrank tot het werk aanpassen aan de omstandigheden.” Het is aan werkgevers om de nodige maatregelen te treffen om ongemak als gevolg van de hitte tegen te gaan.

Peeters wijst erop dat de wet de werkgever verplicht preventiemaatregelen te nemen bij hoge temperaturen. Het meten van de temperatuur gebeurt met een speciale zogenaamde WBGT- of vochtige globethermometer. Een dergelijke thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad. 30° op een vochtige globethermometer komt op een gewone thermometer overeen met een gevoelig hogere temperatuur. Daarnaast is ook de fysieke belasting van belang om te bepalen vanaf welke grens op de WBGT-index de werkgever maatregelen moet treffen.

Het gaat om meer dan 29 op de WBGT-index bij lichte fysieke werkbelasting zoals kantoorwerk, 26 bij halfzware fysieke werkbelasting, 22 bij zware fysieke werkbelasting en 18 bij zeer zware fysieke werkbelasting. Als deze grenzen worden overschreden, moet de werkgever een reeks specifieke maatregelen treffen. Het gaat onder meer om de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling of overmatige hitte beschermen, de blootstelling te beperken (bv. door in de schaduw i.p.v. in de volle zon te werken), de werkroosters en arbeidsorganisatie aanpassen, bescherming te verschaffen en voldoende drankjes ter beschikking stellen.

Volgens het kabinet moet de werkgever samen met de arbeidsgeneesheer de risico’s analyseren. Kris Peeters: “Het spreekt voor zich dat werkgevers niet moeten wachten tot die temperaturen bereikt zijn om maatregelen te treffen. Als een werkgever ziet dat zijn werknemers last hebben van de hitte kan hij aangepaste uurroosters voorzien, meer pauzes, verkoeling bieden met frisdrank en koud water, zorgen voor de nodige beschutting voor wie buiten werkt,… Ik reken op het gezonde verstand van de werkgevers.”

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls ook verhoogde ozonconcentraties op. Specifieke bepalingen zijn daarrond niet voorzien in de arbeidsreglementering.