Kan mijn partner ook aanspraak maken op de woonbonus?
Foto: ss
In 2010 kocht ik een appartement waarvoor ik een lening afsloot. In 2015 verkocht mijn vriendin haar appartement en is zij bij mij ingetrokken (feitelijk samenwonen). In april 2016 zijn wij gehuwd. Daarbij is ook een contract afgesloten waarbij mijn appartement en dus ook de bijhorende lening ondergebracht zijn in een gemeenschap. Dit is niet specifiek doorgegeven aan de bank waar de lening afgesloten is. Kan mijn vrouw die lening ook inbrengen in haar aparte belastingsbrief voor 2016?

Uw situatie komt wel vaker voor en de belastingadministratie vangt dit ook op, zodat de huwelijkspartner die oorspronkelijk niet betrokken was bij de lening, alsnog fiscaal als kredietnemer kan worden beschouwd die ook recht heeft op de woonbonus.

Twee voorwaarden moeten echter vervuld zijn: de woning moet na het huwelijk in de gemeenschap worden gebracht of in onverdeelde eigendom toebehoren aan beide partners. Deze voorwaarde is vervuld.

De fiscus eist echter ook dat het 'leningscontract wordt aangepast zodat de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner ten opzichte van de kredietverstrekkende instelling dezelfde plichten heeft als de oorspronkelijke kredietnemer'. De partner moet dus ook als kredietnemer in de leningsovereenkomst worden opgenomen.

Aangezien u stelt dat er niets doorgegeven is aan de bank, neem ik aan dat die voorwaarde niet vervuld is. U kunt deze formaliteit uiteraard nog altijd in orde brengen zodat uw echtgenoot in de toekomst wel de woonbonus kan genieten.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.