Opvoeden zit in kleine dagelijkse dingen. Het is samen lachen, huilen, praten en eten, luidt de slogan van de Week van de Opvoeding. Daarvoor is ook een campagnefilm gemaakt. Ouders en kinderen maken elke dag gebeurtenissen mee waar gevoelens mee gepaard gaan. En waar kan je daar beter over in gesprek gaan dan aan tafel?