Instagram is slecht voor de mentale gezondheid van jongeren
Foto: Getty Images

Instagram heeft een schadelijk effect op de mentale gezondheid van jongeren. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. Ook Facebook, Twitter en Snapchat hebben een negatieve impact. Enkel Youtube zou een positieve invloed hebben.

Uit een onderzoek onder 1.500 Britse jongeren tussen 14 en 24 jaar oud van de Society for Public Health en de Young Health Movement blijkt dat Instagram bij heel wat jongeren gevoelens van angst of onvolmaaktheid oproept.

De jongeren kregen een vragenlijst voorgeschoteld over de 5 sociale media rond thema’s als slaapgedrag, angst, eenzaamheid, zelfbeeld, zelfbeeld en de angst om iets te missen.

Instagram scoorde in zowat alle categorieën slecht. Ook apps als Twitter, Facebook en Snapchat zouden heel wat jongeren opzadelen met onzekerheid, pestgedrag in de hand werken en slaapproblemen veroorzaken.

Youtube heeft vooral een negatief effect op het slaapgedrag van jongeren, maar zou wel een positieve invloed hebben op het vlak van zelfexpressie, emotionele steun en begrip voor andermans gevoelen.

Shirley Cramer van de Royal Society for Public Health wijst er op dat Instagram en Snapchat, de platformen die het slechts scoren, allebei heel beeld-geörienteerd zijn. Ze pleit er in The Guardian voor om sociale media te voorzien van een waarschuwingsfunctie, bijvoorbeeld wanneer jongeren de app enorm vaak gebruiken of wanneer er digitaal gemanipuleerde beelden getoond worden.