Controverse over menselijke beenderen in kunstwerk Jan Fabre
Foto: Courtesy Gallery Daniel Templon Paris/Pat Verbruggen/Angelos

De menselijke beenderen die Jan Fabre verwerkt heeft in zijn kunstwerken, kreeg hij niet via de Vlaamse universiteiten.

Oud werk van Jan Fabre veroorzaakt een nieuwe controverse. In Venetië loopt momenteel zijn tentoonstelling ‘Glass and Bone Sculptures’, met kunstwerken die naast dierlijke ook menselijke beenderen bevatten. Zo is er een monnikspij die aan de buitenkant bezet is met schijfjes bot. Een binnenstebuiten gekeerde mens, is het idee.

Dat Fabre menselijke beenderen gebruikt – of eerder: gebruikt heeft, de werken zijn al 15 jaar oud – is opmerkelijk; dat hij naar eigen zeggen beenderen gebruikt ‘van mensen die hun lichaam aan de wetenschap schonken’, leidt tot nog meer verontwaardiging. Niet het minst bij mensen die zelf hun lichaam willen schenken aan onderzoek en onderwijs. Magda Boeykens zei gisteren in Hautekiet op Radio 1 dat ze intussen niet meer zeker is of ze haar lichaam aan de wetenschap zal schenken, ‘omdat ik er niet langer van overtuigd ben dat er met mijn wilsbeschikking respectvol wordt omgegaan’.

Controverse over menselijke beenderen in kunstwerk Jan Fabre
Jan Fabre. Foto: AFP

Professor Katharina D’Herde, diensthoofd anatomie van de Universiteit Gent, zit bijzonder verveeld met de berichtgeving over Fabres werk. Zodanig dat ze afgelopen weekend contact opnam met alle andere diensthoofden anatomie van de universiteiten van Leuven, Antwerpen, Brussel, Hasselt en Kortrijk. Samen stellen ze duidelijk dat de lichamen die aan hun instellingen geschonken worden, alleen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en medische opleiding. ‘Het inzetten van menselijke botten ten dienste van de kunst maakt geen deel uit van dit doel’, schrijven ze.

Waar komen de menselijke beenderen in het werk van Fabre dan vandaan? ‘De menselijke en dierlijke botten worden aangevraagd via diverse universiteiten wereldwijd. De botten worden daarna verzaagd in de studio van Jan Fabre’, is het enige wat zijn persverantwoordelijke daarover kwijt wil.