Meer uitzendkrachten zijn vijftigplusser
Themabeeld Foto: BELGAIMAGE

Hoe langer hoe meer oudere werknemers gaan aan de slag als uitzendkracht. Eén uitzendkracht op tien in ons land is ouder dan vijftig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Federgon.

In 2016 was 10,7 procent van de uitzendkrachten (zonder jobstudenten) ouder dan 50 jaar. Het ging om 44.881 mensen. Het is voor het eerst dat ze de kaap van tien procent overschreden. In vergelijking met 2015 gaat het om een stijging met 17,2 procent. Tien jaar geleden waren ze goed voor nog geen vijf procent van het aantal uitzendkrachten.

Eén op twintig uitzendkrachten is bovendien ouder dan 55 jaar. De uitzendsector telt zelfs 8.000 mensen ouder dan zestig. ‘De oudste uitzendkracht is ergens in de tachtig’, klinkt het bij Federgon.

Vaak gaat het om mensen die uit een ontslagronde of herstructurering komen. De uitzendsector vormt voor oudere werknemers dan een lage drempel naar de arbeidsmarkt. Oudere werknemers zijn ook niet noodzakelijk op zoek naar een vaste baan, en komen zo uit bij uitzendwerk. ‘Dat is erg afhankelijk van de thuissituatie. Zijn er nog studerende kinderen? Is het huis afbetaald?’, aldus Paul Verschueren, hoofd van de Federgon-studiedienst.