'Ik wil niet dat mijn ouders moeten opdraaien voor mijn studies'
Assia Makumbi Kalumba: ‘Meer tijd voor studies zou welkom zijn.’ Foto: Brecht Van Maele
Verschillende studenten eisen een debat over de hoge kosten van hun studies. Ze vrezen voor kwaliteit en toegankelijkheid in de academische wereld.

‘We willen de besparingen een halt toeroepen en pleiten voor een herinvestering in ons onderwijs. We mogen niet riskeren in te boeten op zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid ervan.’

Zoë Van­damme, bestuurslid in de Gentse studentenraad, heeft de afgelopen maanden samen met haar collega’s en andere studentenraden een verkennende enquête georganiseerd over de betaalbaarheid van het hoger onderwijs, op de Universiteit Gent én daarbuiten. Een niet te negeren deel van de studenten geeft aan niet zonder financiële zorgen door het leven te gaan: meer dan een op de zes (17,7 procent) zegt problemen te ondervinden bij het financieren van de studies. Bij beursstudenten stijgt dat zelfs naar een op de drie (33,6 procent).

‘Echt verbazen doen deze resultaten niet. In onze omgeving, en ook van andere studentenraden, krijgen we te horen dat er studenten zijn die maar met moeite hun studies kunnen betalen’, zegt Vandamme. Daardoor moeten veel – een op de vier – studenten bijklussen om op z’n minst een deel van de studies zelf te bekostigen.

Het inschrijvingsgeld is verhoogd tot 890 euro, 270 euro meer dan voorheen. 16,7 procent van de bevraagde studenten zegt dat dit ‘een financieel probleem’ vormt.

Kliksysteem

De Gentse Studentenraad heeft zich ook gebogen over het budget van de universiteiten en hogescholen zelf. En ook op dat vlak is de bezorgdheid groot.

Vandamme: ‘Dat komt door een combinatie van maatregelen: lineaire besparingen, een onderindexering, het kliksysteem – de koppeling van financiering aan het studentenaantal – dat een aantal jaren niet gevolgd is.’

Uit onvrede met het huidige beleid trapt de Gentse Studentenraad nu een campagne af onder het motto ‘Durf investeren’. Ze vragen meer geld voor onderwijs en een onderzoek naar het huidige systeem van studiebeurzen.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, deelt de ongerustheid en vraagt meer onderzoek en een debat over de financiering van het hoger onderwijs. ‘Dit treft elke Vlaamse student.’

Hoewel het gaat om een verkennende enquête – enig methodologisch voorbehoud is op zijn plaats – bevestigt onderwijskundige Ides Nicaise (KU Leuven) de grote lijnen. Hij heeft sterke vermoedens dat de studiekosten gestegen zijn. ‘Dat kan te wijten zijn aan de economische crisis, maar vermoedelijk ook aan een relatieve verzwaring van de studiedruk.’

Hij merkt nog op dat de ‘trendmatige onderinvestering in het hoger onderwijs niet te negeren valt. De bezorgdheid van studenten voor de kwaliteit van het onderwijs is terecht.’

Lees hier de persoonlijke verhalen van enkele studenten.