‘Wat een onzin om kinderen rusthuis te doen betalen’

CD&V wil dat in alle gemeenten OCMW’s in eerste instantie kijken naar de kinderen om mee de onbetaalde rusthuisfactuur te betalen. ‘Wat een onzin. Het is toch niet omdat de sociale zekerheid tekortschiet dat de kinderen daarvoor moeten opdraaien’, reageert Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A).

1. Kan een OCMW kinderen verplichten om op te draaien voor de rusthuisfactuur van de ouders?

In het burgerlijk wetboek staat dat kinderen ‘levensonderhoud verschuldigd zijn aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn’. Kinderen kunnen dus niet alleen verplicht worden om hun ouders financieel een handje te helpen, maar ook hun grootouders. Dezelfde regeling geldt trouwens voor kinderen tegenover hun schoonouders.

Als de burgerlijke rechter zo’ ...