Overheid krijgt soepelere regeling voor aanwerven mensen met handicap
Foto: Photo News

De plenaire Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met een versoepeling van de verplichting voor de federale overheidsdiensten om minstens 3 procent mensen met een beperking tewerk te stellen. Voortaan worden ook overheidsopdrachten aan bijvoorbeeld beschutte werkplaatsen meegeteld

Volgens de jongste cijfers bleef het aandeel mensen met een beperking bij de federale overheid in 2014 beperkt tot 1,45 procent. Niet alleen is het quotum van 3 procent dus nog ver af, voor het eerst in vijf jaar ging het om een daling. Iets wat onder meer te maken heeft met de daling van de functies van niveau D, waarvoor mensen met een arbeidshandicap vaak in aanmerking kwamen.

Bedoeling is de cijfers op te krikken via het inschakelen van maatwerkbedrijven. Zij beschikken immers over de specifieke know-how die soms nodig is om mensen met een beperking tewerk te stellen, argumenteren Jan Spooren en Wouter Raskin (N-VA), de initiatiefnemers van het voorstel. Concreet zal een derde van de beoogde 3 procent voortaan ook behaald mogen worden via die weg.

Naast meerderheidspartijen N-VA, CD&V, MR en Open VLD keurden ook PS, SP.A, CDH, Défi en Vuye&Wouters het voorstel goed. PVDA en Vlaams Belang onthielden zich, Groen en Ecolo stemden tegen. Zij merkten onder meer op dat het in 2005 ingevoerde quotum net als bedoeling had om mensen met een handicap zo veel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt aan werk te helpen.