Vrijzinnige Verenigingen: ‘In theorie voor, maar in praktijk raakt dit totale maatschappij’
Sylvain Peeters Foto: BELGA

‘Ik ben in theorie absoluut voor de strikte scheiding van kerk en staat, maar als je dit voorstel doortrekt naar bijvoorbeeld het onderwijs, de zorginstellingen en politieke partijen raakt dit de totale maatschappij.’ Zo reageert Sylvain Peeters, voorzitter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, op het voorstel van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten om de overheidsfinanciering voor religies stop te zetten.

Rutten grijpt de heisa over de Beringse Fatih-moskee zaterdag aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor levensbeschouwingen in vraag te stellen. ‘Alle religies moeten zichzelf bedruipen’, was de stelling die ze bij de start van het paasweekend lanceerde.

Het voorstel van de liberalen vindt niet meteen veel voorstanders. Bij CD&V is te horen dat ‘het erkennen en subsidiëren van religies de overheid ook voordelen biedt: op deze manier kan ze voorwaarden stellen en ook toezicht houden op de activiteiten en het verspreiden van radicalisme tegengaan.’

N-VA-voorzitter De Wever zegt dat ‘we ons de vraag moeten stellen of subsidiëring door Vlaanderen van een door het Erdogan-regime bestuurde instelling wel kan’, maar benadrukt dat het niet opportuun is om nu het debat te voeren over de overheidsfinanciering van religies.

Voor de vrijzinnigen zou het idee van Rutten om kerk en staat te scheiden als muziek in de oren moeten klinken, maar Sylvain Peeters, voorzitter van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, is genuanceerd. ‘Wij zijn voor een pure scheiding tussen kerk en staat, of tussen overheid en levensbeschouwing’, zegt Peeters. ‘Maar dan zou je ook moeten kijken naar religieus geïnspireerde organisaties die overheidsgeld krijgen. Dan heb je het over het vrij onderwijs, over zorginstellingen en ook over politieke partijen die een bepaalde levensbeschouwing aanhangen zoals de CD&V.’

‘Niet realiseerbaar’

‘Ik ben in theorie voor die strikte scheiding’, zegt de voorzitter van de Vrijzinnige Verenigingen, ‘maar ik weet ook dat die scheiding niet realiseerbaar is omdat ze raakt aan de totale maatschappij.’

Dat CD&V het voorstel van Rutten afschiet omdat de partij vreest voor het verlies van controle, is volgens Peeters zeer merkwaardig. ‘Dat idee van controle is natuurlijk vooral gericht tegen de islam. Maar als men dat idee van verstrengde controles wil toepassen op de vrijzinnigheid is voor ons het kot te klein’, aldus Peeters, die hamert op de grondwettelijk verankerde vrijheid van godsdienst.