Onderzoeker UGent werkt aan brandstof voor grasmobiel

Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent hebben een proces ontwikkeld dat van gras een biobrandstof kan maken. Toch is de 'grasmobiel' nog niet voor morgen, meldt de UGent.

Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen zijn al langer op zoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Zo kwam ook gras als biologische brandstof in beeld. Doctoraatsstudent Way Cern Khor onderzocht methodes die gras kunnen afbreken en behandlelen tot het als brandstof gebruikt kan worden.

'Eerst krijgt het gras een voorbehandeling, zodat het makkelijker biologisch afbreekbaar is', verduidelijkt Way Cern Khor. 'Dan worden bacteriën toegevoegd die de suikers in het gras omzetten naar melkzuur en daarvan afgeleide stoffen. Dit melkzuur kan dienen als chemische stof die andere verbindingen kan produceren, zoals bio-afbreekbaar plastic of brandstof.'

In het onderzoek werd melkzuur omgezet in capronzuur dat vervolgens via elektrolyse omgezet werd in decaan, wat gebruikt kan worden in brandstof voor wagens en vliegtuigen. 'Vooral voor de luchtvaart is dit van belang: elektrische wagens bestaan al, maar elektrische vliegtuigen niet. Dat zal volgens de onderzoekers nog zeker enkele decennia duren', aldus de onderzoeker.

Toch waarschuwt de wetenschapper dat ook de 'grasmobiel' nog niet voor morgen is. 'Op dit moment is de hoeveelheid biobrandstof die uit gras gemaakt kan worden nog beperkt tot enkele druppels. Het huidige proces maakt het erg duur. En uiteraard moeten ook motoren compatibel zijn met de brandstof.'