Een (peperdure) robotarm die veel sneller een rechte muur kan metsen dan een mens, kan op termijn veel bouwvakkers hun job kosten.

Ook in de bouw komen robots en computers veel sneller op dan velen dachten. Als ontwerpprocessen worden gedigitaliseerd, kan de productie worden gestandaardiseerd en zullen ook in de bouw robots worden ingezet.

800 of 3000 bakstenen per dag?

Zo heeft het bedrijf Construction Robotics de metselrobot Semi-Automated Mason (SAM) ontwikkeld om het werk van metselaars op bouwplaatsen te versnellen. SAM, is een semi-automatische robot, die beschikt over sensoren om de locatie van de bakstenen te bepalen. Zo voert de robot automatische bewegingen uit om de bakstenen van mortel te voorzien en ze op de juiste plaats te leggen. De ontwikkelaars zeggen dat SAM ook een onderscheid kan maken tussen instructies op bouwtekeningen en de werkelijke plaats, die vaak van elkaar verschillen.

In tegenstelling tot mensen die driehonderd tot vijfhonderd bakstenen per dag kunnen metselen, is de robot volgens de ontwikkelaars in staat om achthonderd tot twaalfhonderd bakstenen te metselen. Dat is bijna twee tot drie keer zoveel als een gewone bouwvakker. Britse sites en kranten hebben het nu zelfs over 3000 bakstenen per dag. Of liefst zes keer zo snel (wat overigens niet blijkt uit het promotiefilmpje van Construction Robotics).

Bouwvakker voegt muur op

Volgens Construction Robotics neemt de metselrobot vooral het zware en voor mensen belastende werk voor zijn rekening, zoals het optillen of het verplaatsen van bakstenen op stellingen. Er zijn wel nog steeds mensen nodig om de robot op te zetten - waarbij nauwkeurig moet worden gemeten hoever hij van de muur staat - en te bedienen met een tablet. En de bouwvakkers moeten ook nog de muur opvoegen. SAM is dan ook een typisch voorbeeld van een co-bot, een robot die vooral met gespecialiseerde werknemers moet en kan samenwerken.

En Sam is niet de enige bouwrobot. Het Australische bedrijf Fastbrick Robotics heeft een robot ontwikkeld, die bakstenen metselt en binnen twee dagen een huis op locatie bouwt. Volgens het bedrijf kan de zogeheten Hadrian X, die binnenkort op de markt komt, duizend bakstenen per uur metselen. De metselrobot kan met een vrachtwagen naar elke bouwlocatie worden gebracht en een aantal uur per dag bakstenen metselen voor de bouw van een woning.

Belangrijke obstakels

Volgens wetenschappers blijven het kostenaspect - er zijn voorlopig 3 SAM’s te koop voor een kleine 500.000 dollar per stuk - en de technische beperkingen voorlopig wel belangrijke obstakels voor het grootschalig inzetten van dit soort robots in echte bouwsites. Zo wordt SAM in de VS voorlopig enkel gebruikt voor de bouw van grote gebouwen met veel grote rechte muren, zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen of gevangenissen.

In Groot-Brittannië vreest men echter nu al dat dit de bouwrobots, die naarmate ze meer gebruikt en geproduceerd worden goedkoper zullen worden, in de toekomst steeds vaker ingezet zullen worden. Waardoor in de toekomst honderden tot duizenden bouwvakkers hun job zouden kunnen verliezen.