Politie: ‘Kom dinsdag niet met de auto naar Brussel’
Foto: BELGA

De social-profitsector trekt dinsdag opnieuw door de straten van Brussel. De bonden willen een nieuw sociaal akkoord en hekelen het ‘gebrek aan engagement’ van de regering. Er worden ruim 10.000 betogers verwacht. De politie vraagt automobilisten om Brussel te mijden omdat enkele belangrijke verkeersassen afgesloten worden.

Het is al de derde keer in vier maanden tijd dat de sector op straat komt tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord. Op 24 november bracht de betoging een kleine 20.000 man op straat. Verwacht wordt dat het er nu ruim 10.000 worden, al zijn de cijfers volgens Mark Selleslach, nationaal secretaris bij de christelijke vakbond LBC-NVK, nog voorlopig.

Ook in december kwamen de bonden al eens op straat. Toen kregen ze van de Vlaamse en federale regeringen een ‘onderhandelingskalender’ los, maar het overleg van de laatste maanden met de betrokken ministers leverde maar weinig resultaat op, hekelen de vakbonden.

De betogers verzamelen om 10 uur aan het Noordstation in Brussel. De betoging start om 10.30 uur en houdt rond 11.30 uur halt aan de Baksteenkaai waar toespraken op het programma staan.

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht zware verkeershinder in de hoofdstad en roept automobilisten op om Brussel zo veel mogelijk te mijden met de auto.

‘De betoging start in het centrum, aan het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Van daaruit gaat het naar de Brandhoutkaai, via de Jacqmainpoort, de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Stormstraat, de Wolvengracht, de Augustijnenstraat en het Sint-Katelijneplein’, zegt de woordvoerder van de Brusselse politie.

De politie verwacht tot die tijd zware verkeershinder in de noordelijke binnenstad en op de kleine ring tussen de Sainctelettesquare en het Sint-Katelijneplein. ‘Belangrijke verkeersassen op het parcours worden afgesloten. Voor noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel doen mensen dinsdag best een beroep op het openbaar vervoer, al kan er ook daar hinder zijn’, waarschuwt de politie nog.

Geen operaties uitgesteld

Wat de hinder bij openbare besturen of in ziekenhuizen zal zijn, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Er wordt overal geprobeerd om een minimumbezetting te voorzien.

‘We doen er alles aan om de hinder voor patiënten en bezoekers zo beperkt mogelijk te houden. De noodzakelijke zorg wordt gegarandeerd: dringende ingrepen of opnames vinden plaats, de Spoedgevallendienst werkt en behandelingen of therapieën die niet kunnen worden uitgesteld, gaan door. Met de vakorganisaties zijn afspraken gemaakt zodat een minimale bezettingsgraad op de diensten gegarandeerd wordt. De acties mogen uiteraard geen enkele patiënt gezondheidsschade berokkenen. Patiënten van wie een raadpleging, onderzoek of opname toch moet worden uitgesteld, worden gecontacteerd om een nieuwe datum in te plannen’, klinkt het. Voorlopig lijkt het er op dat er weinig hinder zal zijn, klinkt het.

Het UZ Leuven heeft de nodige voorzorgen genomen. Alle geplande afspraken, geplande ziekenhuisopnames en operaties zullen plaatsvinden, laat de directie in een persbericht weten.