Drieduizend landingsbaners verliezen pensioen
Foto: Photo News

De drie vakbonden trekken naar de Raad van State tegen de beslissing van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine om de pensioenrechten van ruim 3.000 werknemers in een landingsbaan in te perken - en dat retroactief tot 1 januari 2015.

ABVV, ACV en ACLVB dreigen met een procedure bij de Raad van State als er geen snelle oplossing uit de bus komt voor de inperking van de pensioenrechten van 55-plussers in een landingsbaan.

Tot nu toe konden werknemers met een loopbaan van 35 jaar vanaf 55 jaar genieten van een landingsbaan zonder dat ze moesten inboeten op hun pensioen. Bij hun pensioenberekening werd uitgegaan van hun laatste volledige loon.

Minimumrecht

Maar minister Bacquelaine perkt dat voordelig regime nu in. De berekening voor deze groep van landingsbaners zal voortaan gebeuren op basis van een ‘minimumrecht’, wat tot minder pensioen leidt voor alle betrokkenen die meer dan 1.950 euro bruto per maand verdienen.

Het pensioenverlies loopt volgens de vakbonden op van minimaal 208 euro per jaar tot maximaal 477 euro per jaar, naargelang het loon en de gezinstoestand.

Bovendien geldt de maatregel retroactief ‘waardoor 3.425 werknemers worden getroffen die sinds 1 januari 2015 in deze formule van landingsbaan zijn gestapt. Zij vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden, maar worden nu voor voldongen feiten geplaatst’, zeggen de drie vakbonden.

'Technische aanpassing'

In een reactie op de vakbonsaanklacht verdedigt minister Bacquelaine de maatregel. Hij heeft het over 'een louter technische afstemming van de pensioenreglementering op de regelgeving van de RVA'.

Volgens Bacquelaine heeft de RVA in januari 2015, na een regeringsbeslissing, de uitbetaling van een uitkering bij tijdskrediet op het einde van de loopbaan (lees: de landingsbanen) afgeschaft en volgt daaruit voort dat ook de gunstige pensioenberekening moet wegvallen.

De MR-minister geeft wel geen verklaring waarom hij de betrokken landingsbaners hierover twee jaar lang in het ongewisse heeft gelaten.